« Back

Vallavolikogu istung 27. augustil 2021

Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2021 istungil, mis toimub algusega kell 13.00 Kuressaare raekojas, on päevakorras 14 punkti. Volikogu istungit on võimalik jälgida otsepildis Saaremaa valla Facebookis ja Youtube'is.

 1. Saaremaa valla sadamate arengukava aastateks 2021-2030 kinnitamine III lugemine
 2. Saaremaa valla 2021. aasta III lisaeelarve I lugemine
 3. Saaremaa valla jäätmekava 2021-2026 I lugemine
 4. Saaremaa Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 70 "Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord" muutmine
 5. Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi, Sarapupõllu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 6. Murika külas Merimetsa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 7. Kuressaare linnas Vallimaa tn 6 detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 8. Atla külas Matise detailplaneeringu kehtestamine
 9. Laimjala Vallavolikogu 27. veebruari 2006. a otsusega nr 1-1/41 kehtestatud Kõiguste küla Tirbi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Maksi katastriüksuse osas
 10. Kuressaare Linnavolikogu 27. november 2008 otsusega nr 51 kehtestatud „Heina tänava-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Heina tn 13 ja Heina tn 15 katastriüksuste osas
 11. Tammuna külas Arunurme detailplaneeringu koostamise lõpetamine
 12. Eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord
 13. Kinnisasjade vahetamine
 14. Informatsioon