« Back

Jäätmehoolduseeskirja eelnõu tutvustamine

Neljapäeval, 16. juunil 2022 algusega kell 16 tutvustab Saaremaa Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu, mis esitatakse kehtestamiseks volikogule.
Praegune jäätmehoolduseeskiri kehtib 2018. aasta märtsist, kuid vajab muutmist, et see viia vastavusse kehtiva jäätmeseadusega ja täpsustada tingimusi korraldatud jäätmeveo uueks perioodiks.
Tutvustus toimub veebikeskkonna Teams vahendusel. Koosolekuga saab liituda SIIN.