« Back

Avaneb pühakodade toetusvoor

Tulemas on pühakodade tegevustoetuse 2022. aasta taotlusvoor, mida saavad taotleda Eestis registreeritud Saaremaa vallas asuvad kogudused jt pühakodade omanikud ja/või valdajad ning nende volitatud esindajad. 
Pühakodade tegevustoetuse andmise eesmärk on sakraalhoonete ja neid ümbritseva taristu hooldamise ning heakorra tööde toetamine, sh sakraalhoonete pisiremont, niitmine, trimmerdamine, lumekoristus ning erinevate kogudustega seotud sündmuste korraldamine koguduse ja kogukonna heaks.

Taotlusvoor kestab 21.06.-15.07.2022.

Taotlusi saab esitada Saaremaa valla iseteenindusportaalis.

Vooru kogusummaks on 40 000 eurot.

Toetust saab taotleda järgmiste tegevuste tarbeks:

  • hoonete pisiremont ja hooldus;
  • sakraalhoonete ja neid ümbritseva taristu hooldamine ning heakorra tööd;
  • kogudusega seotud või kogukonnale suunatud sündmuste korraldamine.

Toetuse kasutamise abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2022 kuni 31. detsember 2022.