20. veebruaril osalesid abivallavanem Helle Kahm ning kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Margit Kõrvits Kultuuriministeeriumi ja Eesti Linnade Liidu poolt korraldatud infopäeval „Euroopa...

Kuressaarel võimalus kandideerida Euroopa kultuuripealinna tiitlile

20. veebruaril osalesid abivallavanem Helle Kahm ning kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Margit Kõrvits Kultuuriministeeriumi ja Eesti Linnade Liidu poolt korraldatud infopäeval „Euroopa...

Salme Vallavalitsuse 25.04.2016 korraldusega nr 2-3/59-1 algatati Vallimaa maaüksusel (katastriüksuse katastritunnus 72101:002:0302, pindala 33,6 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on...

Anseküla Vallimaa detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Salme Vallavalitsuse 25.04.2016 korraldusega nr 2-3/59-1 algatati Vallimaa maaüksusel (katastriüksuse katastritunnus 72101:002:0302, pindala 33,6 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on...

1. Lasteaia tn 1  Kuressaare linn Saaremaa valla kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 2. Kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ...

Vallavalitsuse 20.02.2018 istungi päevakord

1. Lasteaia tn 1  Kuressaare linn Saaremaa valla kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 2. Kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ...

Sel reedel, 23. veebruaril toimuva Saaremaa vallavolikogu esimehe Tiiu Aro ja vallavanema Madis Kallase vastuga tähistatakse pidulikult ka Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Tegemist on Eesti...

Volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtuga tähistatakse ka vabariigi sünnipäeva

Sel reedel, 23. veebruaril toimuva Saaremaa vallavolikogu esimehe Tiiu Aro ja vallavanema Madis Kallase vastuga tähistatakse pidulikult ka Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Tegemist on Eesti...

Saaremaa vallavalitsus jagab eraisikutest kinnistuomanikele kinnistuga piirnevate kõnniteede libedustõrjeks soola. Kinnistuomanikul on kohustus hoida korras tema kinnistuga piirnev kõnnitee,...

Vald jagab kinnistuomanikele libedusetõrjeks soola

Saaremaa vallavalitsus jagab eraisikutest kinnistuomanikele kinnistuga piirnevate kõnniteede libedustõrjeks soola. Kinnistuomanikul on kohustus hoida korras tema kinnistuga piirnev kõnnitee,...

Saaremaa Vallavolikogu 26.01.2018 otsusega nr 1-3/7 lõpetati Mändjala külas Liiva (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0633) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli...

Lõpetati Mändjala küla Liiva detailplaneeringu koostamine

Saaremaa Vallavolikogu 26.01.2018 otsusega nr 1-3/7 lõpetati Mändjala külas Liiva (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0633) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli...

Saaremaa Teataja neljandas numbris: EV100 üritused Saaremaal Piirkondade infot saab kodulehelt Teata abivajavast lapsest! Lapsevanemad saavad taotleda lapsele...

Saaremaa Teataja 15.02.2018

Saaremaa Teataja neljandas numbris: EV100 üritused Saaremaal Piirkondade infot saab kodulehelt Teata abivajavast lapsest! Lapsevanemad saavad taotleda lapsele...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate maade müümiseks.  Pakkumisi kinnisasja ostuks võivad esitata kõik füüsilised ja juriidilised...

Võimalik on osta vallas asuvaid riigimaid

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate maade müümiseks.  Pakkumisi kinnisasja ostuks võivad esitata kõik füüsilised ja juriidilised...

Vallavalitsuses toimus 14. veebruaril 2018 kell 17 Garnisoni tn 18 ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu (Tallinna 10, II korrus). Detailplneering algatati Kuressaare...

Riigigümnaasiumi detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Vallavalitsuses toimus 14. veebruaril 2018 kell 17 Garnisoni tn 18 ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu (Tallinna 10, II korrus). Detailplneering algatati Kuressaare...

Kuressaare raekojas antakse 16. veebruaril esimest korda üle Eerik Haameri kunstiauhind, avatakse näitus „Eerik Haameri tuum" ning esitletakse kataloogi.   Esimest korda väljaantava...

Reedel selgub esimene Eerik Haameri kunstiauhinna saaja

Kuressaare raekojas antakse 16. veebruaril esimest korda üle Eerik Haameri kunstiauhind, avatakse näitus „Eerik Haameri tuum" ning esitletakse kataloogi.   Esimest korda väljaantava...

Saaremaa valla sadamate ja väikesaarte spetsialist Tormis Lepik ja teespetsialist Tõnu Kuldsaar viibisid 13. veebruaril Abrukal seoses saarel plaanitava teede remondiga. Saaremaa vald soovib...

Abruka saarel plaanitakse ulatuslikku teederemonti

Saaremaa valla sadamate ja väikesaarte spetsialist Tormis Lepik ja teespetsialist Tõnu Kuldsaar viibisid 13. veebruaril Abrukal seoses saarel plaanitava teede remondiga. Saaremaa vald soovib...

Garnisoni 18 ja lähiala planeeringuala suurendamine Muratsi küla Mere detailplaneeringu algatamata jätmine Tirbi küla Neeme detailplaneeringu koostamise lõpetamine Hindu...

Vallavalitsuse 13.02.2018 istungi päevakord

Garnisoni 18 ja lähiala planeeringuala suurendamine Muratsi küla Mere detailplaneeringu algatamata jätmine Tirbi küla Neeme detailplaneeringu koostamise lõpetamine Hindu...

Saaremaa valla hankekomisjoni 7. veebruari otsusega pikendati avatud hankementluses riigihanke  "Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd" tähtaega 22....

Pikenes kesklinna projekteerimis- ja ehitushanke tähtaeg

Saaremaa valla hankekomisjoni 7. veebruari otsusega pikendati avatud hankementluses riigihanke  "Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd" tähtaega 22....

SA Kuressaare Haigla nõukogu valis oma tänasel koosolekul ühehäälselt nõukogu uueks esimeheks Kalle Laaneti.   Koosoleku päevakorras oli kaks punkti: esiteks andis SA Kuressaare...

AS-i Kuressaare Haigla nõukogul uus esimees

SA Kuressaare Haigla nõukogu valis oma tänasel koosolekul ühehäälselt nõukogu uueks esimeheks Kalle Laaneti.   Koosoleku päevakorras oli kaks punkti: esiteks andis SA Kuressaare...

Vallavanem Madis Kallas osales 7. veebruaril Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis toimunud kohtumisel, mille sisuks oli 1. aprillil avatav üürimajade programmi teine taotlusvoor. Korterite...

Saaremaa vald soovib rajada uusi üürikortereid

Vallavanem Madis Kallas osales 7. veebruaril Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis toimunud kohtumisel, mille sisuks oli 1. aprillil avatav üürimajade programmi teine taotlusvoor. Korterite...

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb lumeperioodil jälgida katusele kogunenud lund ja jääd ning see õigeaegselt eemaldada. Katusele...

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ja jää ehitiste katustelt õigeaegselt eemaldada

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb lumeperioodil jälgida katusele kogunenud lund ja jääd ning see õigeaegselt eemaldada. Katusele...

Kuressaare Linnamajanduse poolt osutatavate teenuste hindade kinnitamine Katastriüksuste sihtotstarbe määramine (Haeska külas Koordi kü, Kõljala külas Kundratsi kü, Eiste külas Lilbi...

Vallavalitsuse 06.02.2018 istungi päevakord

Kuressaare Linnamajanduse poolt osutatavate teenuste hindade kinnitamine Katastriüksuste sihtotstarbe määramine (Haeska külas Koordi kü, Kõljala külas Kundratsi kü, Eiste külas Lilbi...

Lastekaitsespetsialisti põhiülesandeks on lastekaitsealase töö koordineerimine Saaremaa vallas, samuti selles valdkonnas abivajajate nõustamine, taotluste menetlemine, sotsiaalteenuste osutamine...

Avalik konkurss lastekaitsespetsialisti ametikohale

Lastekaitsespetsialisti põhiülesandeks on lastekaitsealase töö koordineerimine Saaremaa vallas, samuti selles valdkonnas abivajajate nõustamine, taotluste menetlemine, sotsiaalteenuste osutamine...

Saaremaa Teataja kolmandas numbris: Riigigümnaasium - väljakutse haridusruumile Oodatakse Pöide aasta tegija ja aasta tegu 2017 nominente Mis on Salme aasta tegu 2017? ...

Saaremaa Teataja 01.02.2018

Saaremaa Teataja kolmandas numbris: Riigigümnaasium - väljakutse haridusruumile Oodatakse Pöide aasta tegija ja aasta tegu 2017 nominente Mis on Salme aasta tegu 2017? ...

1. Katastriüksuste jagamine (Haeska küla Koordi, Pihtla küla Rintsi) 2. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine 3. Hajaasustuse programmi 2016 toetuse...

Vallavalitsuse 30.01.2018 istungi päevakord

1. Katastriüksuste jagamine (Haeska küla Koordi, Pihtla küla Rintsi) 2. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine 3. Hajaasustuse programmi 2016 toetuse...

Showing 1,841 - 1,860 of 1,895 results.
Items per Page 20
of 95