Vabad töökohad

Avalike suhete peaspetsialist Tähtaeg: 25. jaanuar 2019
Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Ametijuhend Tähtaeg: 4. veebruar 2019
Üldplaneeringuspetsialist Ametijuhend Tähtaeg: 5. veebruar 2019
Tagavere Raamatukogu juhataja Tähtaeg: 6. veebruar 2019

___________________________________________________________________________________
 


Kuressaare Kultuurivara võtab tööle tehniku.
Täiendav info: www.kultuurivara.ee/vabad-tookohad

____________________________________________________________________________________

 Saaremaa Ühisgümnaasium võtab tööle:
- õpiraskustega klassi õpetaja 18. veebruarist;
- inglise keele õpetaja 4. märtsist;
                                        - esimese klassi õpetaja 26. augustist.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata viljar.aro@syg.edu.ee 
4. veebruariks 2019.

Täiendav info: tel 509 4981
____________________________________________________________________________________


Valjala Lasteaed võtab konkurssi korras tööle 1,0 kohaga
lasteaiaõpetaja (lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks).
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 25.01.2019
e-postile valjala.lasteaed@saare.ee või aadressile Valjala
Lasteaed, Kooli tee 1, Valjala alevik, 94302 Saare maakond.
Tööle asumine: veebruar- märts 2019. 
Täiendav info: tel 454 9597, valjala.lasteaed@saare.ee.