Vabad töökohad

 
 
Saaremaa valla hoolekandeastus Kuressaare Perekodu otsib oma meeskonda 
PEREVANEMAID
Perevanem elab koos lastega seitse päeva järjest. Tema ülesandeks on tagada eri vanuses lastele igakülgset arengut toetav ja turvaline kasvukeskkond. Perevanem hoolitseb laste ja kodu eest, korraldab igapäevast pereelu sh söögitegemist, pesu pesemist, kodu korrashoidu jm. 
 
Perevanemaks sobival inimesel on:
vanust vähemalt 25 eluaastat;
vähemalt keskharidus ja soov ennast erialaselt täiendada;
arvutikasutamise oskus; 
autojuhtimisoskus- ja luba.
Positiivne minapilt ja ellusuhtumine, rõõmsameelsus ja sära silmades, hea suhtlemisoskus, iseseisvus, otsustus- ja vastutusvõime, koostööoskus.
 
Kasuks tuleb keskeriharidus või kõrgharidus (parim sotsiaaltöö või pedagoogikaalane) ja varasem töökogemus laste/noortega.
 
Tööaeg: 7 päeva tööl (kohapeal)/14 päeva vaba
Pakume kaasaegset ja arenevat töökeskkonda, toetavat meeskonda, võimalust osaleda täiendkoolitustel ja supervisioonidel, sõbralikku töökollektiivi ning järjepidevat koolitus- ja eneseteostusvõimalusi koos vaheldusrikka tööajaga, kindlat kuupalka. 
 
Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirjaga e-postile janne.tamm@kuressaare.ee hiljemalt 15. novembril 2019.
Lisainfo: tel 5666 7570, janne.tamm@kuressaare.ee.
 

Kontakt

Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste töökuulutuste avaldamine:

geili.heinmaa@saaremaavald.ee,
tel 452 5009