Tööpakkumised vallavalitsuses ja hallatavates asutustes

Vallavalitsus

Sotsiaalosakonna juhataja (ametijuhend)
Kandideerimise tähtaeg: 01.10.2023

Hallatavad asutused

Haridustugiteenuste osakonna juhataja (Saaremaa Toetava Hariduse Keskus)
Kandideerimise tähtaeg: 26.09.2023

Sotsiaalteenuste osakonna juhataja (Saaremaa Toetava Hariduse Keskus)
Kandideerimise tähtaeg: 29.09.2023

Eripedagoog (Saaremaa Toetava Hariduse Keskus)
Kandideerimise tähtaeg: kuni sobiva kandidaadi leidmiseni

Keemia- ja loodusõpetuse õpetaja (Kuressaare Hariduse Kool)
Kandideerimise tähtaeg: kuni sobiva kandidaadi leidmiseni

Kokk (Kaali Kool)
Kandideerimise tähtaeg: kuni sobiva kandidaadi leidmiseni

Töökuulutuse lisamine ja lisainfo

Kommunikatsiooniteenistus
Lossi 1, Kuressaare

Kommunikatsiooni peaspetsialist
Risto Kaljuste
tel 452 5025
risto.kaljuste@saaremaavald.ee

 

Tugiteenuste osakond
Lossi 1, Kuressaare

Personalijuht
Mai-Liis Niit
tel 452 5030, 5817 7272
mai-liis.niit@saaremaavald.ee

 

Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded
Palgajuhend