Tööpakkumised vallavalitsuses ja hallatavates asutustes

Vallavalitsus

Arhitekt (ametijuhend)
Kandideerimise tähtaeg: 23.03.2023

Hallatavad asutused ja äraühingud

Kehalise kasvatuse õpetaja (Leisi Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 23.03.2023

Haljastusmeister (Kuressaare Linnamajandus)
Kandideerimise tähtaeg: 24.03.2023

Lasteaiaõpetaja (Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed)
Kandideerimise tähtaeg: 30.03.2023

Lasteaiaõpetaja assistent (Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed)
Kandideerimise tähtaeg: 30.03.2023

Õpetaja abi (Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed)
Kandideerimise tähtaeg: 30.03.2023

Juhatuse liige (AS Kuressaare Soojus)
Kandideerimise tähtaeg: 31.03.2023

Klassiõpetaja (Valjala Põhikool)
Kandideerimise tähtaeg: 31.03.2023

Kultuurikorraldaja – Aste, Kihelkonna, Lümanda, Taritu (Saaremaa Kultuur)
Kandideerimise tähtaeg: 03.04.2023

Abiõpetaja (Kuressaare Hariduse Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 14.04.2023

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (Kuressaare Hariduse Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 14.04.2023

Informaatikaõpetaja (Kuressaare Hariduse Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 14.04.2023

Käsitöö ja kodunduse õpetaja (Kuressaare Hariduse Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 14.04.2023

Matemaatikaõpetaja (Kuressaare Hariduse Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 14.04.2023

Tehnoloogiaõpetaja (Kuressaare Hariduse Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 14.04.2023

Füüsikaõpetaja (Kuressaare Vanalinna Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 21.04.2023

Matemaatikaõpetaja (Kuressaare Vanalinna Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 21.04.2023

Tehnoloogiaõpetaja (Kuressaare Vanalinna Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 21.04.2023

Vene keele õpetaja (Kuressaare Vanalinna Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 21.04.2023

Õppejuht (Kuressaare Vanalinna Kool)
Kandideerimise tähtaeg: 21.04.2023

Matemaatikaõpetaja (Salme Põhikool)
Kandideerimise tähtaeg: 24.04.2023

Töökuulutuse lisamine ja lisainfo

Kommunikatsiooniteenistus
Lossi 1, Kuressaare

Kommunikatsiooni peaspetsialist
Risto Kaljuste
tel 452 5025
risto.kaljuste@saaremaavald.ee

 

Tugiteenuste osakond
Lossi 1, Kuressaare

Personalijuht
Mai-Liis Niit
tel 452 5030, 5817 7272
mai-liis.niit@saaremaavald.ee

 

Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded
Palgajuhend