Torgu teenuskeskus

Koolimaja, Iide küla 93101, Saaremaa vald

Ametinimetus Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Mari Kübarsepp

452 5163
5340 9472
mari.kubarsepp@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Juta Sepp

452 5165
5910 8403
juta.sepp@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Tähelepanu! Eriolukorras on Saaremaa Vallavalitsuse, sh teenuskeskuste hooned ajutiselt SULETUD. Teenistujate poole palutakse pöörduda kas telefoni või e-posti teel. Üldinfo: tel 452 5000.

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.