Torgu osavallakogu

Torgu osavallakogu ja külavanemate koosolek toimub esmaspäeval, 17.01.2022 algusega kell 18.00 Torgu kogukonnamajas. Päevakorras on:
1. Torgu osavalla teede korrastus ja renoveerimine, ettepanekud Saaremaa vallale.
2. Torgu osavalla kultuuri- ja spordisündmuste 2022. aasta plaani arutelu.
3. Sääre prügimajanduse korra arutelu.
4. Päästlase maja kasutamise plaani osavalla poolse visiooni kujundamine.
5. Jooksvad küsimused, ettepanekud.
6. Järgmise koosoleku toimumise aja kokku leppimine.

Torgu osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 9-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Mahe Metsalu (esimees)
mahe.heinmaa@mail.ee
Läbara küla
Ester Sõtšova (aseesimees) Mäebe küla
Aivo Põlluäär Jämaja küla
Estra Kullamaa Karuste, Tammuna küla
Jana Lei Lindmetsa küla
Jone Koppel Laadla küla
Luule Aadussoo Iide küla
Mihkel Undrest Volikogu liige
Tiit Pruul Lülle küla
Tõnis Saar Kargi, Mäebe küla

 

Vaata ka:
Torgu osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid