Turism

Sääre tipp

Puhkemajanduse arendamiseks on Torgu vallas soodsad tingimused eelkõige väga pika merepiiri olemasolule.

Vallas on eeldusi nii tavaturistide ja matkajate ligitõmbamiseks kui ka alternatiivsete puhkeviiside nagu loodusturism (linnuvaatlus, taimehuvilised jne.), jahiturism, harrastuskalastus, lühiajaline puhkus. jne. arendamiseks.

Atesteeritud majatuskohti on praegu vallas kaks (1 turismitalu, 1 kodumajutus), kuid turismiteeninduse arenguga lisandub kindlasti uusi majutuse pakkujaid. Muid turistile-matkajale vajalikke või alternatiivseid teenuseid pakutakse seni veel vähe.

Tavaturist ei jäta Saaremaad külastades ka käimata Sõrve poolsaarel – Torgu vallas. Kindlasti käib ta Sääre tipus, üle mere vaatamas naaberriiki Lätit, vaatab üle Stebeli patarei rajatised ja läheb Ohessaare pangale. Mitte kiirustades on hea minna Sõrves mererannale ja võtta tunnike puhkust bussisõidule. Rannad Jämajas, Türjul, Mõntus, Ohessaares – kõik nad on omanäolised ja huvitavad.

Loodusturistidele on Sõrve huvipakkuv kant. Sääre tipp on väga populaarne linnuvaatlejate hulgas – lindude rände ajal sõidetakse kohale ka välisriikidest. Paljudes kohtades kasvavad looduskaitsealused ja reliktsed taimed-puud, mida tõeliselt loodushoidlik ja asjast huvitatud matkaja kindlasti üles leiab.

Arengupotensiaaliga on jahiturism Sõrves. Seoses hõreda asustusega Sõrves on jahiulukitel siin soodsad elutingimused ja organiseeritud jahid tavaliselt edukad. Kohalikud kalamehed peaksid rohkem pakkuma turistile võimalust võtta osa praktilisest kalapüügist – oma püütud kala on hoopis maitsvam.

Puhkemajanduse arendamise seisukohalt on oluline Sõrve poolsaare – Torgu valla lähedus rahvusvahelistele laevateedele ja naaberriigile Läti Vabariigile. See asjaolu tõstab tunduvalt Mõntu sadama tähtsust. Sadama arendamine käibki täie hooga, et olla valmis jahtlaevade ja Läti turistide vastuvõtuks.