Turvakoduteenus

Kirjeldus:

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane kriisiabi.
Turvakoduteenust on õigus saada:
1) lapsel, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
2) täisealine isikul, kes vajab turvalist keskkonda.

Kui kaua läheb?

Sotsiaalhoolekandelise abi andmine otsustakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. 

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Reelika Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee, tel 452 5056

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Palume pöörduda Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt E, N 8.30-16, T, R 8.30-12, K 8.30-18) või piirkondlikusse teenusekeskusesse.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus doc