Saaremaa tund Raadio Kadi sagedused

Raadio Kadi eetris iga kuu teisel reedel kell 11.
 
Kuula saadet SIIT.

Statistika

Saaremaa vald
MÄRTS 
Elanike arv (seisuga 01.04.19): 
31 466
.
Registreeriti 32 lapse sünd.
Valda asus elama 144 inimest ja lahkus 146 inimest.

Rahvastiku muutumine 2019: jaanuar veebruar märts
Rahvastiku muutumine 2018 
12 kuud

Uudised ja teated

Kuidas valida aleviku- või külavanemat?

18.04.2019

Kui alevik või küla soovib endale valida vanemat, tuleb esmalt koostada nimekiri vanema valimisel hääleõiguslikest aleviku või küla elanikest. Hääleõiguslikeks elanikeks loetakse vähemalt 16-aastased isikud, kes elavad rahvastikuregistri andmete k...  Read more »

____________________________________________________________________________
kljlja