Saaremaa tund 

Eetris iga kuu teisel reedel kell 11 Raadio Kadis. Kuula viimati eetris olnud saadet SIIT.

Raadio Kadi sagedused

 

Saaremaa vald
DETSEMBER
Elanike arv (seisuga 01.01.20): 
31 435
.
Registreeriti 25 lapse sünd.
Valda asus elama 130 inimest ja lahkus 181 inimest.

Rahvastiku muutumine 2019
12 kuud
Rahvastiku muutumine 2018 
12 kuud

UUDISED JA TEATED

Vallavalitsuse 21.01.2020 istungi päevakord

20.01.2020

1. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (Mullutu külatee) 2. Reaalservituudi seadmine (Karja küla Spordiplatsi kinnistu) 3. Vallavara tasuta kasutamise lepingu lõpetamine ja lepingu muutmine (Lossi 1 ruumid) 4. Vallavara üürilepingu lõpeta...  Read more »

Autor: Priidu Saart. Kasutatud materjal: Tarvo Tammeoks, Tiit Aunaste, Eesti Golfi Liit, KG MediaGroup

____________________________________________________________________________