Üldplaneering

Saaremaa valla üldplaneering (koostamisel)
____________________________________________________________________________

Saaremaa valla üldplaneeringute ülevaatus 2018

VK 30.08.18 otsus nr 88
Lisa 1 - Ülevaatus 
Lisa 2 - Ülevaade kehtivatest detailplaneeringutest 

Saaremaa valla territooriumil kehtivad kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni kõik endiste valdade üldplaneeringud: 

 

Kontakt

vallaarhitekt Mark Grimitliht
tel 452 5044
mark.grimitliht@saaremaavald.ee