Vald müüb

Enampakkumine kinnistute müügiks

Saaremaa Vallavalitsus müüb kordusenampakkumisel internetikeskkonnas www.osta.ee vallale kuuluvaid järgmisi hoonestatud kinnistuid:

 • Pärdi kinnistu (27002:002:0301, pindala 5645 m², registriosa 576934, sihtotstarve elamumaa). Kinnistu asub Kuressaarest 12 km kaugusel Kiratsi külas. Kinnistul asuvad veidi kaasajastamist ja remonti vajav 1956. aastal ehitatud puitelamu, kelder, saun ja ait. Kinnistu müügi alghind: 22 000 eurot. 
  Täpsem info ja tingimused: VV 29.10.2019 korraldus nr 1926.
 • Ringe kinnistu (48301:006:0286, pindala 4025 m², registriosa 2371734, sihtotstarve maatulundusmaa) asub endises Mustjala vallas Panga külas, Kuressaarest 40 km kaugusel Panga külas (Panga pank 1,4 km, meri 400 m). Kinnistul paiknevad amortiseerunud puithooned (elamu, ait, laut). Kinnistu müügi alghind: 8 000 eurot.
  Täpsem info ja tingimused: VV 29.10.2019 korraldus nr 1927.
 • Räägu metsakinnistu Varpe külas (43301:001:0307, pindala 4,08 ha, hinnanguliselt 790 tm puitu).
  Kinnistu müügi alghind: 20 000 eurot.
  Täpsem info ja tingimused: VV 29.10.2019 korraldus 1925
 • Räägu metsakinnistu Varpe külas (43301:001:0308, pindala 9,61 ha, hinnanguliselt 1869 tm puitu).
  Kinnistu müügi alghind: 40 000 eurot.
  Täpsem info ja tingimused: VV 29.10.2019 korraldus nr 1924

Tähtaeg: 20.12.2019.
Elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
_____________________________________________________________________________

Saaremaa Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel:

 • Allikakaevu maaüksuse Vaigu külas Kihelkonna piirkonnas (kinnistu registriosa number 1934334, katastritunnus 30101:001:0281, pindala 1979 m², maa sihtotstarve üldkasutatav maa).

Alghind: 10 000 eurot.
Pakkumised esitada hiljemalt 27.12.2019 kell 11 kinnises ümbrikus märgusõnaga „Allikakaevu" aadressile Lossi 1, Kuressaare, Saaremaa vald 93819.
Täpsem info ja tingimused: VV 03.12.2019 korraldus nr 2204