Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Teenistuskohti struktuuriüksuses kokku

Ametikoht

Töökoht

Ehitus- ja planeeringuosakond

Ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ehitusinsener

1

 

Tähtajatu

 

Taristuinsener

2

 

Tähtajatu

 

Ehituslubade spetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Registrispetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Geoinfospetsialist

 

3

Tähtajatu

 

Maakorraldusspetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Ehitus- ja planeeringuosakond, planeeringuteenistus

Planeeringuteenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Arhitekt

4

 

Tähtajatu

 

Maastikuarhitekt

1

 

Tähtajatu

 

Üldplaneeringuspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Planeeringuspetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

14

9

 

23

Keskkonnaosakond

Keskkonnaosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Jäätmete peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Looduskasutuse ja -kaitse peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Veekasutuse ja -kaitse peaspetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Keskkonnataristu peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

5

1

 

6

Järelevalveteenistus

Järelevalveteenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Järelevalve peaspetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

3

0

 

3

Majandus- ja haldusosakond

Majandus- ja haldusosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Teede peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Teespetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Ehitusinsener

2

 

Tähtajatu

 

Vallavaranõunik

1

 

Tähtajatu

 

Vallavara peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Vallavaraspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Transpordinõunik

1

 

Tähtajatu

 

Transpordi peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Transpordispetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltranspordi projektijuht

 

1

Kuni 31.12.2022

 

Sotsiaaltranspordi spetsialist

 

1

Kuni 31.12.2022

 

Saarevaht

2

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

9

7

 

16

Haridus- ja noorsootööosakond

Haridus- ja noorsootööosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Haridusnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Alusharidusnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Üldharidusnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Hariduse peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Hariduse ja noorsootöö peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

6

1

 

7

Kultuuri- ja spordiosakond

Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Kultuurinõunik

1

 

Tähtajatu

 

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Spordinõunik

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

3

2

 

5

Sotsiaalosakond

Sotsiaalosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaalnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaalosakond, lastekaitseteenistus

Lastekaitseteenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Lastekaitsespetsialist

6

 

Tähtajatu

 

Sotsiaalosakond, sotsiaalhoolekandeteenistus

Sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Eestkostespetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Eestkoste assistent

 

1

Tähtajatu

 

Sotsiaaltöö peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

4

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

17

1

 

18

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond

Arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Arendusnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Energiamajanduse nõunik

1

 

Tähtajatu

 

Kommunikatsiooninõunik

1

 

Tähtajatu

 

Arenduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Arenduse peaspetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Kommunikatsiooni peaspetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Meedia peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Tervisedenduse peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Projektijuht

 

1

Kuni 31.12.2022

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

5

7

 

12

Turismi- ja turundusteenistus

Turismi- ja turundusteenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Turundusjuht

 

1

Tähtajatu

 

Arendusspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Turismispetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

1

4

 

5

Tugiteenuste osakond

Tugiteenuste osakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Personali peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Personalispetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Rahvastikutoimingute peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Rahvastikutoimingute spetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Jurist

 

1

Tähtajatu

 

Hankespetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Arhivaar

 

1

Tähtajatu

 

Autojuht

 

2

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, kantselei

Vallasekretär

1

 

Tähtajatu

 

Volikogu nõunik

 

0,5

Tähtajatu

 

Jurist

1

 

Tähtajatu

 

Jurist

 

2

Tähtajatu

 

Juhtkonna abi

 

1

Tähtajatu

 

Dokumendihaldusspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Istungisekretär

 

1

Tähtajatu

 

Infosekretär

 

3

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, infotehnoloogiateenistus

IT-juht

 

1

Tähtajatu

 

Tarkvararakenduste administraator

 

1

Tähtajatu

 

Riistvara- ja võrguadministraator

 

1

Tähtajatu

 

IT-tehnik

 

2

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus

Rahandusteenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus, eelarvetalitus

Peaökonomist

1

 

Tähtajatu

 

Vanemökonomist

 

1

Tähtajatu

 

Ökonomist

 

4

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus, raamatupidamistalitus

Pearaamatupidaja

1

 

Tähtajatu

 

Vanemraamatupidaja

 

4

Tähtajatu

 

Raamatupidaja

 

8

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

8

38,5

 

46,5

Vallavanema otsealluvus

Sisekontrolör

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

1

0

 

1

Kihelkonna teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Infospetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

2

1

 

3

Kärla teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

2

0

 

2

Laimjala teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

 

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

2

0

 

2

Leisi teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Infospetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

3

0

 

3

Lümanda teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

2

0

 

2

Mustjala teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

2

0

 

2

Orissaare teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Infospetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

3

0

 

3

Pihtla teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

2

0

 

2

Pöide teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

2

0

 

2

Salme teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

2

0

 

2

Torgu teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

2

0

 

2

Valjala teenuskeskus

Teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

2

0

 

2

Vallavalitsuse ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

98

71,5

 

169,5

sh tähtajalised ametikohad ja töökohad

0

3

 

3

sh teenuskeskuste ametikohad ja töökohad

26

1

 

27