Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Teenistuskohti struktuuriüksuses kokku

Ametikoht

Töökoht

Arendusteenistus

Arendusjuht

1

 

Tähtajatu

 

Arendusnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Arenduse peaspetsialist

 

4

Tähtajatu

 

Projekti koordinaator

 

0,45

Tähtajaline kuni
31.12.2026

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

2

4,45

 

6,45

Ehitus- ja planeeringuosakond

Osakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ehitusinsener

1

 

Tähtajatu

 

Taristuinsener

2

 

Tähtajatu

 

Ehituslubade spetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Geoinfospetsialist

 

3

Tähtajatu

 

Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Ehitus- ja planeeringuosakond, planeeringuteenistus

Teenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Vanemarhitekt

1

 

Tähtajatu

 

Arhitekt

3

 

Tähtajatu

 

Maakorraldusspetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Maastikuarhitekt

1

 

Tähtajatu

 

Planeeringuspetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Vallakunstnik

 

1

Tähtajatu

 

Üldplaneeringuspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Projektijuht

 

1

Tähtajaline kuni
31.12.2024
 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

14

10

 

24

Haridus- ja noorsootööosakond

Osakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Alusharidusnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Haridusnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Üldharidusnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Hariduse ja noorsootöö peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Hariduse peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

7

0

 

7

Järelevalveteenistus

Järelevalve juhtivspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Järelevalve peaspetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

3

0

 

3

Keskkonnaosakond

Osakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Jäätmehoolduse peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Keskkonnataristu peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Looduskasutuse ja -kaitse peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Ringmajanduse peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Veekasutuse ja -kaitse peaspetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

6

1

 

7

Kommunikatsiooniteenistus

Kommunikatsioonijuht

1

 

Tähtajatu

 

Kommunikatsiooni peaspetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Meedia peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

3

 

4

Kultuuri- ja spordiosakond

Osakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Kultuurinõunik

1

 

Tähtajatu

 

Spordinõunik

1

 

Tähtajatu

 

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

3

2

 

5

Majandus- ja haldusosakond

Osakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Saarevaht

2

 

Tähtajatu

 

Majandus- ja haldusosakond, kinnisvarateenistus

Teenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ehitusinsener

3

 

Tähtajatu

 

Vallavaraspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Majandus- ja haldusosakond, teedeteenistus

Teenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Teespetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Tehniline spetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Majandus- ja haldusosakond, transporditeenistus

Teenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltranspordi peaspetsialist   1 Tähtajatu  

Transpordi peaspetsialist

1

1

Tähtajatu

 

Autojuht

 

2

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

11

7

 

18

Sotsiaalosakond

Osakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaalnõunik

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltöö peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist-koordinaator

1

 

Tähtajaline
kuni 31.10.2023

 

Sotsiaaltööspetsialist

2

 

Tähtajaline
kuni 31.10.2023

 

Tugiisik

 

2

Tähtajaline
kuni 31.10.2023

 

Sotsiaalosakond, lastekaitseteenistus

Teenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Lastekaitsespetsialist

6

 

Tähtajatu

 

Sotsiaalosakond, sotsiaalhoolekandeteenistus

Teenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Eestkostespetsialist

2

 

Tähtajatu

 

Eestkoste assistent

 

1

Tähtajatu

 

Sotsiaaltöö peaspetsialist

3

 

Tähtajatu

 

Sotsiaaltööspetsialist

10

1

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

29

4

 

33

Tugiteenuste osakond

Osakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Arhivaar

 

1

Tähtajatu

 

Hanke peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Hankespetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Jurist

 

1

Tähtajatu

 

Personalijuht

 

1

Tähtajatu

 

Personali peaspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Personalispetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Rahvastikutoimingute peaspetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Rahvastikutoimingute spetsialist

1

 

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, infotehnoloogiateenistus

IT-juht

 

1

Tähtajatu

 

IT-tehnik

 

2

Tähtajatu

 

Süsteemiadministraator

 

2

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, kantselei

Vallasekretär

1

 

Tähtajatu

 

Dokumendihaldusspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Infosekretär

 

2

Tähtajatu

 

Istungisekretär

 

1

Tähtajatu

 

Juhtkonna abi

 

1

Tähtajatu

 

Jurist

1

3

Tähtajatu

 

Volikogu nõunik

 

0,5

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus

Teenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus, eelarvetalitus

Peaökonomist

1

 

Tähtajatu

 

Vanemökonomist

 

1

Tähtajatu

 

Ökonomist

 

4

Tähtajatu

 

Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus, raamatupidamistalitus

Pearaamatupidaja

1

 

Tähtajatu

 

Vanemraamatupidaja

 

4

Tähtajatu

 

Raamatupidaja

 

8

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

8

37,5

 

45,5

Turismi- ja turundusteenistus

Teenistuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Turundusjuht

 

1

Tähtajatu

 

Arendusspetsialist

 

1

Tähtajatu

 

Turismispetsialist

 

2

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

4

 

5

Vallavanema otsealluvus

Kriisivalmiduse nõunik

  1

Tähtajatu

 

Sisekontrolör

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

1

 

2

Kaarma teenuskeskus

Kaarma teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

0

 

1

Kihelkonna teenuskeskus

Kihelkonna teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Infospetsialist

 

1

 

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

1

 

2

Kärla teenuskeskus

Kärla teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

0

 

1

Laimjala teenuskeskus

Laimjala teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

0

 

1

Leisi teenuskeskus

Leisi teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

0

 

1

Lümanda teenuskeskus

Lümanda teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

0

 

1

Mustjala teenuskeskus

Mustjala teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

0

 

1

Orissaare teenuskeskus

Orissaare teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

0

 

1

Pihtla teenuskeskus

Pihtla teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

0

 

1

Pöide teenuskeskus

Pöide teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

0

 

1

Salme teenuskeskus

Salme teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

0

 

1

Torgu teenuskeskus

Torgu teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

0

 

1

Valjala teenuskeskus

Valjala teenuskeskuse juhataja

1

 

Tähtajatu

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

 

1

0

 

1

Koormus kokku

 

99

74,95

 

173,95

(sh tähtajalised ametikohad ja töökohad)

 

3

3,45

 

6,45

(sh teenuskeskuste ametikohad ja töökohad)

 

13

1

 

14