Valjala piirkond

Valjala piirkond asub Ida-Saaremaal, piirnedes Laimjala, Pihtla, Leisi ja Orissaare piirkondadega. Valjala piirkonna territooriumil on üks alevik ning 32 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Valjala alevikus.

Teenuskeskus

Posti 15, Valjala alevik 94302, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Telefon E-post Asukoht
Teenuskeskuse juhataja Tiit Aavik 452 5166
521 6672
tiit.aavik@saaremaavald.ee Valjala TK
Piirkonda teenindavad teenistujad
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 452 5145
5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee Laimjala TK
Lastekaitsespetsialist Elve Rozenkron 452 5176
5749 3930
elve.rozenkron@saaremaavald.ee Leisi TK
Lastekaitsespetsialist Kaide Aaso 452 5177
5915 1673
kaide.aaso@saaremaavald.ee Orissaare TK
Sotsiaaltööspetsialist Kairi Nuut 452 5168
5450 2187
kairi.nuut@saaremaavald.ee Valjala TK
Arhitekt Inge-Ly Ansip 452 5041 inge-ly.ansip@saaremaavald.ee Tallinna 10
Ehituslubade spetsialist Andres Abna 452 5047 andres.abna@saaremaavald.ee Tallinna 10
Geoinfospetsialist Hannes Rohulaid 452 5097 hannes.rohulaid@saaremaavald.ee Tallinna 10
Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist Üllar Jõgi 452 5147 ullar.jogi@saaremaavald.ee Tallinna 10
Leisi TK
Maakorraldusspetsialist Pille Pukk 452 5085 pille.pukk@saaremaavald.ee Tallinna 10
Planeeringuspetsialist Kätlin Kallas 452 5094 katlin.kallas@saaremaavald.ee Tallinna 10
Teespetsialist Raivo Kaseorg 452 5134 raivo.kaseorg@saaremaavald.ee Marientali tee 27
Veekasutuse ja -kaitse
peaspetsialist
Meelis Albert 452 5150 meelis.albert@saaremaavald.ee Tallinna 10
Saaremaa Halduse
haldusjuht
Silvester Hamann 5353 1946 silvester.hamann@saare.ee Pöide TK

Teated

Ilmunud on piirkondliku infolehe Valjala Kaja septembrikuine number, mida saab lugeda siit.
Saaremaa vallas asuvate kalmistute info ja kontaktandmed leiab siit. Valjala kalmistuvaht on Heli Kuusk: heli.kuusk@saare.ee, tel 5345 7541.