Valjala teenuskeskus

Posti 15, Valjala 94302, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktid
Teenuskeskuse juhataja Tiit Aavik 452 5166
521 6672
tiit.aavik@saaremaavald.ee
Infospetsialist Ingel Kuusküll 452 5167
ingel.kuuskull@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Kairi Nuut 452 5168
5450 2187
kairi.nuut@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

1. märtsist 2020 hakkavad Saaremaa valla territooriumil kehtima uued korraldatud jäätmeveo tingimused: uued hinnad, võimalused ja kohustused. Elanikkonna informeerimiseks viib Saaremaa vallavalitsus erinevates piirkondades läbi infotunde. Kohal on valla jäätmete peaspetsialist, kes räägib muudatustest täpsemalt ja vastab küsimustele 29. jaanuaril kell 18 Valjala rahvamajas.
Avanes külaelu arendamise esimene toetusvoor. Taotluste esitamine: www.saaremaavald.ee/arendus-ja-rahvatervis.
Leisi apteegi VALJALA HARUAPTEEK (Posti 15 teenuskeskuse maja) avatud T, N kell 9-18, tel 457 3291
Saaremaa Vallavalitsuse korraldatud jäätmeveohanke tulemusena tunnistati Ida-Saaremaa veopiirkondades edukaks AS-i Ragn-Sells pakkumused. Uuel jäätmeveoperioodil, 1. märtsist 2020 tõuseb mõnevõrra segaolmejäätmete teenustasu. Uus hinnakiri