Valjala teenuskeskus

Posti 15, Valjala 94302, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktid
Teenuskeskuse juhataja Tiit Aavik 452 5166
521 6672
tiit.aavik@saaremaavald.ee
Infospetsialist Ingel Kuusküll 452 5167
ingel.kuuskull@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Kairi Nuut 452 5168
5450 2187
kairi.nuut@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvoor on avatud 17. veebruar - 17. aprill. Arenduse peaspetsialist Maire Käärid nõustab Valjala teenuskeskuses 10. märtsil kell 9-16. Registreerimine Valjala teenuskeskuse tel 452 5167. Maire Käärid tel 452 5169, 5302 2682.

Infospetsialist Ingel Kuusküll puhkab 25.-28. veebruar.

Vallavolikogu võttis jaanuaris 2020 vastu Saaremaa valla heakorra eeskirja, mis sätestab kinnistute ja muude territooriumite kasutajate kohustused heakorra hoidmisel. Koostatud on ka üldine käitumisjuhend Meelespea Saaremaa valla elanikele ja külalistele, kus on välja toodud peamised teemad, millele vald soovib inimeste tähelepanu juhtida.
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord
Leisi apteegi VALJALA HARUAPTEEK (Posti 15 teenuskeskuse maja) avatud T, N kell 9-18, tel 457 3291
Saaremaa Vallavalitsuse korraldatud jäätmeveohanke tulemusena tunnistati Ida-Saaremaa veopiirkondades edukaks AS-i Ragn-Sells pakkumused. Uuel jäätmeveoperioodil, 1. märtsist 2020 tõuseb mõnevõrra segaolmejäätmete teenustasu. Uus hinnakiri