Valjala teenuskeskus

Posti 15, Valjala 94302, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktid
Teenuskeskuse juhataja Tiit Aavik 452 5166
521 6672
tiit.aavik@saaremaavald.ee
Infospetsialist Ingel Kuusküll 452 5167
ingel.kuuskull@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Kairi Nuut 452 5168
5450 2187
kairi.nuut@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Tähelepanu! Eriolukorras on Saaremaa Vallavalitsuse, sh teenuskeskuste hooned ajutiselt SULETUD. Teenistujate poole palutakse pöörduda kas telefoni või e-posti teel. Üldinfo: tel 452 5000.
Seoses eriolukorraga ei toimu 2020. aasta aleviku- ja külaraha taotlemist ja külaelu edendamise II taotlusvooru.
Vallavolikogu võttis jaanuaris 2020 vastu Saaremaa valla heakorra eeskirja, mis sätestab kinnistute ja muude territooriumite kasutajate kohustused heakorra hoidmisel. Koostatud on ka üldine käitumisjuhend Meelespea Saaremaa valla elanikele ja külalistele, kus on välja toodud peamised teemad, millele vald soovib inimeste tähelepanu juhtida.
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord
Leisi apteegi VALJALA HARUAPTEEK (Posti 15 teenuskeskuse maja) avatud T, N kell 9-18, tel 457 3291