Abielu registreerimine

Kirjeldus:
Abiellumiseks esitavad abiellujad kohalikule omavalitsusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse.
Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon. Abiellujate poolt valitud vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhte valimisel edastab perekonnaseisuasutus vastava avalduse koos kandeavaldusega abieluvararegistrile. Avalduse alusel avatakse abieluvara registrikaart ja abikaasadele saadetakse abieluvararegistri poolt vastav teade.
Omavalitsuse kui perekonnaseisuasutuse seadusest tulenevaks  kohutuseks on abielu sõlmimise kui juriidilise toimingu läbiviimine (dokumenteerimine). Toiminguga kaasneva tseremoonia läbiviimine ei tulene seadustest. Abielude registreerimine toimub üldjuhul Saaremaa Vallavalitsuse saalis (Lossi 1).
NB! Meelespea pruutpaarile ja külalistele:
  • Pruutpaaril palume ilmuda kohale vähemalt 15 minutit enne abielu sõlmimise algust. Ka külalised peaksid saabuma õigeks ajaks ning lülitama tseremoonia ajaks välja mobiiltelefonid.
  • Kahe registreerimistalituse vahe on pool tundi, mille sisse peab mahtuma lisaks tseremooniale ka õnnitlemine, pildistamine, saali hädavajalik koristamine-tuulutamine jm.
  • Abielu registreerimine toimub eesti keeles. Soovist kasutada tõlki palutakse aegsasti teavitada perekonnaseisuametnikku.
Abiellujate soovil võib registreerimine vallavalitsuse ametniku poolt toimuda ka mõnes muus pidulikus ruumis (vt allpool tseremoonia läbiviimise tasu).
Kui kaua läheb?      Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel abiellumisavalduse esitamisest. 
Hind:

Riigilõiv 30 EUR (saaja Rahanduministeerium - SEB Pank EE891010220034796011, Swedbank EE932200221023778606, Luminor Bank EE701700017001577198, viitenr: 10294002000121, selgitus: abielukande tegemine).
Lisandub tseremoonia läbiviimise tasu (saaja Saaremaa Vallavalitsus):
- valla ametiruumes (Kuressaare raekoda või Lossi 1 saal) tööajal TASUTA, töövälisel ajal 30 EUR
- muus kohas Kuressaare linnas 50 EUR
- muus kohas Saaremaa vallas 100 EUR
- väljapool Saaremaa valda (maakonna piires) 150 EUR

Alus: Vallavalitsuse 20.02.18 korraldus nr 127

Õigusaktid:
Kontakt: Avo Levisto, avo.levisto@saaremaavald.ee  tel 452 5017

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud:
Vajalik isiklik kohaletulek. Aadress: Lossi 1, Kuressaare
Vajalikud dokumendid:
  • avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • sündi tõendav dokument juhul, kui abielluja ei ole sündinud Eestis; 
  • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud; 
  • kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta; 
  • abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument.
Blankett: abiellumisavaldus.pdf