Saaremaa valla arengukava

Saaremaa vallavalitsuse 27. juuli 2021 istungil kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 muutmise eelnõu ning Saaremaa valla eelarvestrateegia eelnõu aastateks 2022–2025.

Avalikustamine toimub Saaremaa valla veebilehel 23. augustini 2021. Ettepanekuid saab esitada avalikustamise kestel kuni 23. augusti 2021. aasta kella 20.00-ni kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või aadressil Tallinna 10, Kuressaare linn. Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu toimub 23. augustil kell 17.00 Kuressaare raekojas, aadressil Tallinna 2, Kuressaare linn.

Saaremaa valla arengukava koostamise peaeesmärk on tagada järgnevatel aastatel erinevate tegevusvaldkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Saaremaa vald soovib arengukava elluviimisega parandada saarlaste elukvaliteeti ning muuta Saaremaa investoritele ja külalistele senisest veelgi atraktiivsemaks.

Arengukava on aluseks Saaremaa valla eelarvestrateegia ja eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. Saaremaa valla arengukavast lähtutakse valdkondlike ja Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste arengudokumentide koostamisel.

Saaremaa valla arengukava on koostatud aastateks 2019–2030. Valitud ajavahemik võimaldab Saaremaa arengu kavandamisel silmas pidada pikemaajalist perspektiivi. Valla arengukava vaadatakse üle igal aastal ning vajadusel täpsustatakse vähemalt nelja eelseisva aasta eesmärke ja tegevusi.

Saaremaa valla arengukava 2019-2030 Volikogu määrus

Arengukava ülevaatamine ja muutmine 2020

Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 muutmise eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
Arengukava muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohaga
Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ülevaatamiseks ja muutmiseks teemagruppide koosseisude kinnitamine
Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ülevaatamiseks ning muutmiseks juhtgrupi ja teemagruppide moodustamine

Arengukava ülevaatamine ja muutmine 2019

Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 muutmise eelnõu heakskiitmine
Arengukava muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohaga
Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ülevaatamiseks ja muutmiseks teemagruppide koosseisude kinnitamine
Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ülevaatamiseks ning muutmiseks juhtgrupi ja teemagruppide moodustamine

Arengukava koostamine 2018

Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 heakskiitmine ja avalikustamine
Arengukava muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohaga
Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamise teemagruppide koosseisude kinnitamine
Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamise korraldamine
Saaremaa valla arengukava koostamise algatamine