Saaremaa Vallavalitsuse blogis selgitavad vallavalitsuse liikmed ja teenistujad vallas aktuaalseid teemasid.
Toimetaja:
Valmar Kass, tel 452 5008
valmar.kass@saaremaavald.ee
 

Arengukava ja eelarvestrateegia on terve Saaremaa arendamiseks

  Madis Kallas, vallavanem Saaremaa on üks tervik, mis koosneb 427 ainulaadset külast, 9 omanäolisest alevikust ja ühest linnast! Kuressaare lasteaedades käib Kuressaare linnas elavaid lapsi Ida-Niidu, Rohu ja Ristiku lasteaedade jagu. Täna peab aga vald renoveerima Kuressaares veel kaks lasteaeda, kuna väljastpoolt Kuressaaret käib lasteaedades niivõrd palju...
Loe lähemalt »

Vallavolikogu esimesed kuud

Tiiu Aro, vallavolikogu esimees Saaremaa valla juriidiline sünnipäev on 21.10.2017. Volikogu 03.11.2017 toimunud istungil sai ametisse valitud  vallavanem ja kinnitatud  viis abivallavanemat. Vallavalitsus sai täitevorganina paika, kuid alles 01.01.2018 alustas oma tegevust Saaremaa Vallavalitsus kui ametiasutus. Tekkis olukord, kus ühinenud valdade (ja linna)...
Loe lähemalt »

Saaremaa valla esimene eelarvestrateegia

Alo Heinsalu, tugiteenuste osakonna juhataja   Kohaliku omavalitsuse üksustel on kohustus koostada vähemalt neljaks aastaks eelarvestrateegia. Saaremaa valla arengukavas seatud eesmärkidest lähtudes on eelarvestrateegias aastateks 2019 – 2022 koostatud valla eelarve tulude prognoos ja piiritletud kavandatavate kulude ning investeeringute mahud, samuti valla...
Loe lähemalt »

Saaremaa sport vajab värskendust!

Marden Muuk,                            Artikkel avaldatud esmalt ajalehes Saarte Hääl  10.08.18.  spordinõunik “Praegu on Saaremaa sport saanud paika lähtuvalt ühinemislepingust, milles sätestati ka spordivaldkonna juhtimismudel ja struktuur. Täna on aga selgelt näha paljud tekkinud...
Loe lähemalt »

Sotsiaalteenustest vallavalitsuse pilgu läbi

Kairit Lindmäe,  abivallavanem Sotsiaaltöö korraldamine olukorras, kus on ühinenud 12 omavalitsust, on suur väljakutse.  Viimane pool aastat on Saaremaa valla sotsiaalosakond tegelenud sotsiaalteenuste ühtlustamisega ja parimate lahenduste leidmisega, et teenused oleksid ühtselt kvaliteetsed ja kättesaadavad kõikidele abivajajatele. Eesmärk on pakkuda...
Loe lähemalt »
Näitan: 11-15
Elemente lehe kohta 5
of 4