Koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud eriolukord

Olukorrast Saaremaal - kriisikomisjon >>
Kuidas on korraldatud eriolukorras haiglast kojusaamine?
Nakkusohtlikud jäätmed tuleb hoida teistest eemal >>
Juhised kauplustele, kaubanduskeskustele ja toitlustusasutustele
Liikumispiirangud Saaremaal ja Muhus alates 30.03.2020 >>
Piirangutest teavitamise heliklipp avalikus ruumis kasutamiseks 
Eriolukorra täiendavad meetmed >>
Lõpetati eestlaste pendelränne Soome >>
Perearsti saatekirjaga koroonaviiruse testimine >>
Võimalused maskide ja desinfitseerimisvahendite tellimiseks >>
Valvelasteaed >>
Matuste korraldamine eriolukorra tingimustes >>
Korduma kippuvad küsimused >>

Liikumispiirang

Saaremaa-Muhu ja mandri vahel kehtib eriolukorra kestel liikumispiirang. Liikumispiirang ei kohaldu järgmistele isikutele:
 • saarte elanikud, kelle töökoht asub liikumispiirangust väljaspool ehk mandri-Eestis, saavad töötamiseks saarelt lahkuda. Samuti saavad inimesed, kelle töökoht asub saartel, liikuda töökohta. Mõlemal juhul aga tuleb arvestada, et liikumispiirangu perioodi lõpuni tagasi oma elukohta ei pääse! 
 • isikud, kelle väljumine liikumispiiranguga territooriumilt on vajalik arsti või kiirabibrigaadi liikme otsusel;
 • isikud, kes transpordivad liikumispiiranguga territooriumile tooraineid ja kaupu;
 • isikud, kes transpordivad liikumispiiranguga territooriumilt kaupu, mis on toodetud liikumispiiranguga territooriumil;

  isikud, kellel on politseiametniku otsusega lubatud väljuda liikumispiiranguga territooriumilt või sinna siseneda;

 • isikud, kes soovivad siseneda liikumispiiranguga territooriumile, et osutada seal tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
 • isikud, kes transpordivad liikumispiiranguga territooriumilt meditsiinilisi proove;
 • isikud, kes soovivad osaleda lähisugulase matustel;
 • ühissõiduki juhid ühistransporditeenuse osutamisel.

Eriloa taotlemiseks pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti poole.
Vabariigi Valitsuse piirangud saartele ja vaba aja veetmisele >>

 

Suletud asutused

Kriisikomisjoni otsusel võtab vallavalitsus kodanikke vastu järgmiselt: 

 • Kuressaares Lossi 1 hoone fuajees kell 10.00–14.00 (perekonnaseisutoimingud), 
 • Kuressaares Tallinna 10 hoone fuajees kell 10.00–14.00 (muud toimingud), 
 • Kuressaares Marientali tee 27 ning raekoja hooned on SULETUD,
 • piirkondlikud teenuskeskused on SULETUD. Palume pöörduda teenuskeskuste juhatajate poole telefoni või e-kirja teel. Teenuskeskuste kontaktandmed on leitavad siin.
Vallavalitsusse avatud hoonetesse pöörduvaid inimesi võetakse vastu fuajees, kodanikke majades liikuma ei lubata. Võimaluse korral palume vältida kohaletulekut ja pöörduda kas tel 452 5000 või e-kirja teel vald@saaremaavald.ee. Teenistujate kontaktid on leitavad siin.
 

Otsime vabatahtlikke!
Registreeru SIIN.
E-post: operog.kriisiabi@saare.ee
Telefon: 5242 776
Aitäh kõigile, kes pakuvad oma abi!

Lae alla piirangutest teavitamise heliklipp!
 

1220 - perearsti nõuandetelefon
  112 - hädaabinumber

 

Eriolukorra teenused abivajajatele

Kriisinõustamine
psühholoog Lia Hanso
E-R 9-14; 17-19 tel 5561 0071

Tugi õppimiseks, õpetamiseks jm, abivajajast teatamine
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus
sotsiaalpedagoogid >>

Toidu- ja apteegikauba transport-teenus

Registreerimine tel 5332 7274
Tasumine kauba üleandmisel; vajadusel transport sularaha-
automaadini ja tagasi. Kaubad tuuakse järgmisel päeval.

Sooja toidu teenus karantiinis viibijatele ja eakatele
Registreerimine kell 8.30–15 tel 5300 4653. Tasumine toimub arve alusel. Toit tuuakse järgmisel päeval.

Tasuta sooja toidu teenus abivajavatele lastele
Registreerimine kell 8.30–15 tel 5915 1673. Toit tuuakse järgmisel päeval.

Koduhooldusteenus jätkub lepingus olevate isikutele vastavalt varasemalt kokkulepitule. Kontakt tel 5308 7515.