Geodeesia

Saaremaa valla topo-geodeetiliste uuringute ja teostusmõõdistuste arhiiv

Geoarhiiv (avalik)

Geoarhiiv (parooliga)

Parooliga keskkonnas on võimalus jooniseid alla laadida. Ligipääsu saamiseks palume saata lihtkirjalik taotlus aadressile hannes.rohulaid@saaremaavald.ee.

Mõõdistuste esitamine

Vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded" tuleb kõik mõõdistused esitada 10 päeva jooksul alates valmimisest kohalikule omavalitsusele. Saaremaa vallas tehtud tööd palume pädeva isiku digiallkirjaga saata e-posti aadressile geo@saaremaavald.ee. Esitatav digikonteiner peab sisaldama toimikut koos joonistega pdf-formaadis ning lisaks dwg- või dgn-formaadis.

Kuressaare linnas on ühtne kaevunumbrite süsteem. Olemasolevate numbritega saab tutvuda Geoarhiivi kaardirakenduses. Kui mõõdistusalasse jääval kaevul puudub number, palume esitada sooviavaldus aadressile hannes.rohulaid@saaremaavald.ee.

 

Vaata ka: Geodeesia 2020. aasta statistika