Hanked

Saaremaa valla hankekord

Saaremaa valla 2020. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse korraldusega 14.07.2020 nr 2-3/1281.

Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Leisi koolimaja osaline rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses hanke Leisi koolimaja rekonstrueerimiseks, kus raamatukogu ruumide arvelt laiendatakse lasteaia käsutuses olevat hoone mahtu ning raamatukogu tarvis kohandatakse ruumid esimese korruse aatriumis ja fuajees. Lisaks rajatakse raamatukogu ruumidele uus sissepääs. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 26.10.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Kihelkonna Hooldekodule auto kasutusrendile võtmine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke „Kihelkonna Hooldekodule auto kasutusrendile võtmine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 30.10.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on transpordi peaspetsialist Martin Kulderknup, tel 452 5111 või 5198 1064, e-post martin.kulderknup@saaremaavald.ee.

Sõrve sääre tehnohoone projekteerimis- ja ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses riigihanke Sõrve sääre tehnohoone projekteerimis- ja ehitustöödeks, kus põhiülesandeks on uuringute, mõõdistamiste, projekteerimistööde ja ehitustööde teostamine peatöövõtu korras. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 9.11.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.