Hanked

Saaremaa valla hankekord

Saaremaa valla 2020. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse korraldusega 14.07.2020 nr 2-3/1281.

Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Kuressaare Rohu Lasteaia remont

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke Kuressaare Rohu Lasteaia remondiks. Hanke eesmärk on lastaiahoone remont (evakuatsioonitrepid ja välisfassaad), uute mänguatraktsioonide paigaldamine koos turvaaladega, paviljonide remont ja viimistlemine ning piirdeaia katmine dolomiitplaatidega. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga koos tellija reserviga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 6.08.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee.

Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa rekonstrueerimiseks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 12.08.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Mehis Kallas, tel 452 5099, e-post mehis.kallas@saaremaavald.ee.

Saaremaa riigigümnaasiumi piirkonna arenduse projekteerimis- ja ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses riigihanke Saaremaa riigigümnaasiumi piirkonna arenduse projekteerimis- ja ehitustöödeks. Hanke eesmärk on peatöövõtu korras tähtaegselt ja optimaalsete kuludega projekteerida ja rekonstrueerida hanke objektiks olevad Rohu ja Väljaku tänavad koos seal paiknevate tehnovõrkudega, mis vastaks hankija nõuetele ja õigusaktidele. Sealhulgas peab olema tagatud funktsionaalsus, energiasäästlikkus, vastupidavus ja kauakestvus. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 17.08.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee.

Orissaare kultuurimaja fassaadi remont

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke Orissaare kultuurimaja fassaadi remondiks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 26.08.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Argo Miller, tel 452 5106 või 515 3481, e-post argo.miller@saaremaavald.ee.

Kruusateede remont Saaremaa valla teedel II

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses riigihanke Saaremaa valla kruusateede remondiks Lääne-Saare, Salme, Kihelkonna, Mustjala, Leisi, Orissaare, Laimjala, Pihtla, Pöide ja Torgu piirkonnas. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 31.08.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.