Hanked

Saaremaa valla 2021. aasta hankeplaan on kinnitatud vallavalitsuse 23.02.2021 korraldusega nr 2-3/183 ning vastavalt Saaremaa valla hankekorrale. Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad dokumendiregistrist.

Bellingshauseni monumendi rajamine

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses riigihanke Admiral Bellingshauseni monumendi / mälestusmärgi rajamiseks Kuressaares vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Tegemist on kahe-etapilise hankemenetlusega, mis tähendab seda, et esimeses etapis esitatakse taotlused ja teises etapis pakkumused, sh maksumus. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga (ilma tellija varuta). I etapis tuleb esitada taotlus elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 22.04.2021 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (evelin.mesila@saaremaavald.ee, tel 452 5089).

Saaremaa valla koolide õpilaste transport 2021–2023

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses hanke Saaremaa valla õpilaste veoks õppeasutustesse ja tagasi bussitranspordiga 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaastaks ning teeb huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hanke alusdokumentides sisalduvatele tingimustele. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus 100 väärtuspunkti skaalal, kus arvestatakse sõidukilomeetri maksumuse (95%) ja lisavarustuse (alkolukk, 5%) kriteeriume. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 22.04.2021 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (evelin.mesila@saaremaavald.ee, tel 452 5089).

Õpilaste transport 2021–2023 õppeaastal

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses hanke Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja Kuressaare Vanalinna Kooli õpilaste edasi-tagasi veoks bussitranspordiga (Kuressaare Ametikooli Tehnoloogiamajaka õppekompleksi Upa külas) 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaastaks ning teeb huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hanke alusdokumentides sisalduvatele tingimustele. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus 100 väärtuspunkti skaalal, kus arvestatakse sõidukilomeetri maksumuse (95%) ja lisavarustuse (alkolukk, 5%) kriteeriume. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 26.04.2021 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (evelin.mesila@saaremaavald.ee, tel 452 5089).

Võsaniitmise traktori kasutusrent

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Võsaniitmise traktori kasutusrent". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 26.04.2021 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on transpordi peaspetsialist Martin Kulderknup (martin.kulderknup@saaremaavald.ee, tel 452 5111, 5198 1064).

Saaremaa valla sotsiaaltransporditeenuse raamhange

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Saaremaa valla sotsiaaltransporditeenuse raamhange", mille eesmärgiks on leida Saaremaa valla territooriumil sotsiaaltranspordi vedu teostavad pakkujad, kes osutavad sotsiaaltransporditeenust hanke alusdokumentides ja selle lisades esitatud tingimustel. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 10.05.2021 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (evelin.mesila@saaremaavald.ee, tel 452 5089).

Kuressaare Hariduse 13 koolihoone rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kuressaare Hariduse 13 koolihoone rekonstrueerimine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 25.05.2021 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Mehis Kallas (mehis.kallas@saaremaavald.eetel 452 5099).