Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2020. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse 25.02.2020 korraldusega nr 2-3/391.
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist.
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Mõntu-Ventspils (Saaremaa-Kurzeme) laevaliini käivitamise toetamiseks turundusstrateegia ja turundusplaani väljatöötamine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Mõntu-Ventspils (Saaremaa-Kurzeme) laevaliini käivitamise toetamiseks turundusstrateegia ja turundusplaani väljatöötamine". Pakkumus esitada hiljemalt 3. juuniks 2020 e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.
Kontaktisik: arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep, tel 452 5030, e-post: karin.narep@saaremaavald.ee.

Koolibussi kasutusrendile võtmine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Koolibussi kasutusrendile võtmine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/219892) kaudu hiljemalt 11.05.2020 kell 14. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on transpordi peaspetsialist Martin Kulderknup, tel 452 5111, 5198 1064, e-post martin.kulderknup@saaremaavald.ee.

Kruusateede remont Saaremaa valla teedel I

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kruusateede remont Saaremaa valla teedel I". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/222206) kaudu hiljemalt 11.05.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on teede peaspetsialist Enno Reis, tel 452 5113, 505 7938, e-post enno.reis@saaremaavald.ee

Teede korduspindamine ja mustkatete ehitus

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Teede korduspindamine ja mustkatete ehitus". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/221761) kaudu hiljemalt 12.05.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on teede peaspetsialist Enno Reis, tel 452 5113, 505 7938, e-post enno.reis@saaremaavald.ee.