Hanked

Saaremaa valla 2022. aasta hankeplaan on kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse 1.03.2022 korraldusega nr 2-3/272 ning vastavalt Saaremaa valla hankekorrale. Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad dokumendiregistrist.

Saaremaa valla kruusateede remont 2022. aastal (I)

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Saaremaa valla kruusateede remont 2022. aastal (I)". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 31.05.2022 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hanke peaspetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on teedeteenistuse juhataja Enno Reis (enno.reis@saaremaavald.ee, tel 452 5113, 505 7938).

Saaremaa valla asulate tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Saaremaa valla asulate tänavavalgustuse rekonstrueerimine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 6.06.2022 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Tea Rauk (tea.rauk@saaremaavald.ee, tel 452 5089). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on taristuinsener Rait Pitk (rait.pitk@saaremaavald.ee, tel 452 5103, 5680 4896).  

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakond
Tallinna 10, Kuressaare

Hanke peaspetsialist
Anu Berens
tel 452 5091
anu.berens@saaremaavald.ee

Hankespetsialist
Tea Rauk
tel 452 5089
tea.rauk@saaremaavald.ee