Teated

Õppuri majutuskulude hüvitamine
Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.
Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.
Täpsem info ja taotlemine: 
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

_____________________________________________________________________________
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
Vallavalitsus annab teada, et taotleda saab esmakordselt kooli mineva lapse toetust, mille suurus on 175 eurot.
Toetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal juhul, kui tema oma elukoht ja esmakordselt koolimineva lapse elukoht on lapse kooliminemise aastal rahvastikuregistri andmetel hiljemalt 1. septembri seisuga Saaremaa vald.
Toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus, blankett on leitav SIIT.
Taotluse võib täita ka vallavalitsuses või teenuskeskuses kohapeal.

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00