Hooajaline ettevõtlus

Hooajalised müügikohad ja ajutised müügikohtade laiendused (suvekohvikud, väliterrassid) jagatakse Kuressaare linnas järgnevalt:
• keskväljakule, Tallinna ja Lossi tänava rajatistele ja Lossipargis asuvatele maa-aladele on luba paigaldada suvekohvikuid st müügikoha laiendusi (toitlustamiseks), lubatud jäätise- ja lillemüük;
• linna puhkealadele Supelranda, Raiekivi säärele ja Tori abajaga piirnevale alale on lubatud paigaldada hooajalisi müügikohti jäätise, karastusjookide, maiustuste, puuviljade jm pakendatud toidukaupade müügiks. Samuti on lubatud elektriliste või mehhaaniliste sõidukite ja muude sportlike või meelelahutuslike vaba aja veetmise vahendite laenutamine;
• hooajaliseks müügikohaks on ka kandekaubandus, kus kauba või teenuse müük toimub kindlaksmääratud marsruudil kandelaualt, kandekorvist jms.

Väliterrassi avamisel ei rakendata terrassi üüritasu maikuu eest, järgnevatel kuudel rakendub tasu 50% tavapärasest hinnast. 

Müügiloa saamiseks tuleb ettevõtjal esitada vallavalitsusele taotlus (doc pdf), millele on lisatud järgmised dokumendid:
1) müügikoha asukoha plaan koos mõõtmetega (pikkus x laius);
2) eskiisjoonis või värvifoto formaadis A4 müügikohast ning seal kasutatavast müügikoha inventarist koos mõõtudega (pikkus x laius x kõrgus) ning kasutatavate materjalide ja värvitoonide kirjeldus;
3) Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal ja muinsuskaitseala kaitsevööndis müügikoha asukoha ja kujunduse kooskõlastus muinsuskaitseametiga;
4) vajadusel tehnovõrkude omaniku nõusolek elektri-, vee-, ja kanalisatsiooni jne kasutamise kohta.

Taotlus tuleb kooskõlastada eelnevalt arhitektiga (vt kontakt), kes hindab sobivust linnaruumi ja kujundusprintsiipe.
Täidetud taotlus saata e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee. Taotlusi menetleb majandus- ja haldusosakond, kes sõlmib vastavad lepingud.

Kontakt

Lepingute sõlmimine:
vallavaraspetsialist Margo Sooäär

margo.sooaar@saaremaavald.ee
tel 452 5104

Piirete asukoha kooskõlastamine:
arhitekt Piret Miller
piret.miller@saaremaavald.ee
tel 452 5042