Huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetus

Kirjeldus:      

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte osalemise toetamiseks huvihariduses ja huvitegevuses. Toetust makstakse vahendite olemasolul väikese sissetulekuga perekondadele huvihariduse ja huvitegevusega kaasneva õppetasu katmiseks.
Huvihariduse ja -tegevuse toetusena arvestatakse ühe huviringi osavõtutasu ühe lapse kohta kuni 50 eurot kuus. Toetust makstakse huvitegevuse või huviringi teenusepakkujale arve alusel pere lapse eest, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne toimetulekupiir. Toetust makstakse taotluse alusel taotluse esitamisele järgnevast kuust kuni lapse huviringis osalemiseni või kuni õppeaasta lõpuni. Kontrolli teostatakse huvihariduse registri kaudu.
Huvihariduse ja -tegevuse toetuse saamiseks esitab lapsevanem, hooldaja või eestkostja vallavalitsuse sotsiaalosakonda või piirkonna teenuskeskusele taotluse (vt allpool).

Õigusaktid:     Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord toimetulekuraskustes peredele
Kontakt: Lindia Lallo, lindia.lallo@saaremaavald.ee, tel 452 5069

Taotlemine 

Vajalikud sammud: Taotlemine toimub Saaremaa valla sotsiaalosakonnas (Tallinna 10, Kuressaare) või piirkonna teenuskeskuses sotsiaaltöötaja juures, kus täidetakse allolev pabertaotluse blankett.
Blankett: Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotlus