Kontakt

Ametinimetus Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Jüri Ränk 515 4715
juri.rank@laanesaare.ee 
Marientali tee 27, Kuressaare

 

Uudised ja teated

 

Endise Lääne-Saare valla piirkonna MTÜ-de tegevustoetus

Käesoleva aasta tegeuvstoetuse II taotlusvoor oli avatud 15. oktoobrini.
Alus: Lääne-Saare Vallavolikogu 24.03.2015 määrus nr 22  „Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord".
Valdkonnad: Projektitoetuse taotlemine_Lääne-Saare 
Aruande vormpdf