Uudised ja teated

Tähelepanu! Eriolukorras on Saaremaa Vallavalitsuse, sh teenuskeskuste hooned ajutiselt SULETUDTeenistujate poole palutakse pöörduda kas telefoni või e-posti teel. Teenuskeskuste kontaktandmed on leitavad siin.
INFO: tel 452 5000.