Kaarma kogukonnakogu

Kaarma kogukonnakogu koosolek toimub teisipäeval, 19.09.2023 algusega kell 17.00 Nasva klubis. Päevakorras on:
1. „Upa külas Biogaasijaama detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" eelnõu.
2. Osavallakogude põhimäärus.
3. Info.

Kaarma kogukond on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Kogukonna elanike esinduskoguks on 11-liikmeline kogukonnakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Boris Lehtjärv (esimees)
boris.kaarma@gmail.com
Eikla, Kaubi, Keskvere, Koidula, Lussu, Piila, Tõrise, Tõru, Õha küla
Urmas Lehtsalu (aseesimees) Kudjape alevik, Muratsi, Praakli küla
Annela Näälik Kasti, Kärdu, Lilbi, Paimala, Sikassaare, Tahula, Upa, Vaivere, Vatsküla
Eva Kips Abruka küla
Hanna Saar Kellamäe, Laheküla, Mullutu, Suur-Randvere küla
Kaia Raet Aste, Aula-Vintri, Endla, Hakjala, Jootme, Kaarma-Kungla, Laoküla, Pähkla, Vantri küla
Liia Steinberg Kudjape alevik
Liina Jürisson Anijala, Ansi, Irase, Kaarmise, Parila, Pärni, Suur-Randvere, Tõlli, Unimäe küla
Mare Kirr Volikogu liige
Piret Kuldsaar Nasva alevik, Keskranna, Mändjala küla
Priit Pihel Asuküla, Kaarma-Jõe, Kaarma-Kirikuküla, Kaisvere, Kiratsi, Kuke, Käku, Laadjala, Liivanõmme, Maleva, Meedla, Uduvere, Vestla küla
Sten Janu Aste alevik

 

Vaata ka:
Kaarma kogukonna põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid