Kaasav eelarve

 

Saaremaa valla kaasav eelarve 2021. Esita oma ettepanek 17.03-31.03. Hääleta 11-.20. mai.

Ideid Saaremaa valla 2021. aasta kaasavasse eelarvesse saab esitada igaüks 17. märtsist kuni 31. märtsini. Kõik ideed, mis kaasava eelarve reeglitele vastavad, pannakse rahvahääletusele 11. maist kuni 20. maini. Vallakodanike hääletusel enim toetust saanud ettepanekud viiakse ellu ühe aasta jooksul.

Kaasava eelarvega annab Saaremaa vald kogukonnale võimaluse vallaeelarve koostamisel 2021. aastal 50 000 euro ulatuses kaasa rääkida: saarlased ise saavad teha ettepanekuid valla elu parandamiseks ja osaleda ka hääletamisel parimate ideede väljaselgitamiseks.

Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine. Ettepanek peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning investeeringust ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla eelarvele. Kaasava eelarve objektiks ei saa olla Saaremaa valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud.

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepanekuid teha nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Ettepaneku minimaalne suurus on 1000 eurot ja maksimaalne suurus 25 000 eurot. Ideid saab igaüks esitada elektroonilises kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemis VOLIS või pöörduda nende esitamiseks Saaremaa Vallavalitsuse infolauda aadressil Lossi 1, Kuressaare või oma piirkonna teenuskeskusesse.

Saaremaa vallavalitsus kinnitas Saaremaa valla kaasava eelarve 2021 menetluse 02.03.2021 korraldusega nr 2-3/204.

 

Kaasava eelarve ajakava

Ellu viidud ettepanekud

2019

Kaasava eelarve maht oli 98 000 eurot, mille raames viidi ellu järgmised ettepanekud:

 • Maastikuvõimekusega tulekustutusauto soetamine Pihtla päästekomandosse (24 000 eurot)
 • Metsküla seltsimaja saali siseviimistlemine (25 000 eurot)
 • Avalik WC ja dušš Orissaare sadamas, Illiku laiul (25 000 eurot)
 • Kõljala külaplatsi korrastamine (13 408 eurot)
 • Orissaare ranna korrastamine (10 592 eurot) 

Kuni 2018. aastani viidi kaasavat eelarvet läbi Kuressaare linna piires.

2018

Kaasava eelarve maht oli 50 000 eurot, mille raames viidi ellu järgmised ettepanekud:

 • Kuressaarde betoonist skatepargi rajamine (25 000 eurot)
 • Ida-Niidu avaliku mänguväljaku kaasajastamine ja renoveerimine (25 000 eurot)

2017

Kaasava eelarve maht oli 50 000 eurot, mille raames viidi ellu järgmised ettepanekud:

 • Koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine (14 560 eurot)
 • Välijõusaal Kuressaare terviseparki (11 542,80 eurot)
 • Korvpalli välisväljakute korrastamine (11 880 eurot)
 • Purjetame ka talvel (8560 eurot)

2016

Kaasava eelarve maht oli 30 000 eurot, mille raames viidi ellu järgmised ettepanekud:

 • Väikesed võimlejad võimlevad vaibal (5655 eurot)
 • Kuressaare Gümnaasiumi mänguväljak (8500 eurot)
 • Discgolfi pargi rajamine Musumännikusse (9100 eurot)
 • Koerte treeningväljaku pinnasetööd ja piirdeaed (6745 eurot)

2015

Kaasava eelarve maht oli 30 000 eurot, mille raames viidi ellu järgmised ettepanekud:

 • SÜGi miniväljaku kunstmurukatte vahetus (12 634 eurot)
 • Purjetame Kuressaare paremaks (11 700 eurot)
 • Kudjape kalmistu uue osa parkla rajamine ja kiviaia renoveerimine (5666 eurot)

2014

Kaasava eelarve maht oli 30 000 eurot, mille raames viidi ellu järgmised ettepanekud:

 • Tuulte Roosi ja Merikotka elamurajooni laste mänguväljaku renoveerimine (8738 eurot)
 • Kuressaare turg korda! (21 262 eurot)

 

Kontakt ja lisainfo