Kärla teenuskeskus

Vallamaja, Pargi 1, Kärla 93501, Saaremaa vald
E-post: karla-teenuskeskus@saaremaavald.ee

Ametikoht Nimi Kontaktandmed

Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)

Toomas Raun 5850 4920
toomas.raun@saare.ee
Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee
Eestkostespetsialist Tiina Saare 5386 5166
tiina.saare@saaremaavald.ee

Uudised ja teated