Kärla teenuskeskus

Pargi 1, Kärla 93501, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Toomas Raun 5850 4920
toomas.raun@saare.ee
Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee
Eestkostespetsialist Tiina Saare

5386 5166
tiina.saare@saaremaavald.ee

 

Uudised ja teated

 
Sõmera küla üldkoosolek ja külavanema valimine toimub 26. oktoobril kell 11 Ohaka talus.
INFOSEMINAR  Kärla piirkonna mittetulundusühingutele, seltsingutele ning külavanematele ja kõigile huvilistele toimub 4. novembril kell 18 - 20 Kärla Rahvamajas.
Ettekandjad: abivallavanem Kristiina Maripuu, arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep.
Päevakorras:
1. Mittetulundustegevuse toetamise uuest korrast
2. Küla- ja alevikuvanema valimisest
3. Külaraha ja alevikuraha taotlemisest
4. Siseturvalisuse aktuaalsetest teemadest piirkonnas
5. Jooksvad küsimused