Kärla teenuskeskus

Vallamaja, Pargi 1, Kärla 93501, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Toomas Raun 5850 4920
toomas.raun@saare.ee
Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee
Eestkostespetsialist Tiina Saare

5386 5166
tiina.saare@saaremaavald.ee

 

Uudised ja teated

Lääne-Saare kogukonnakogu koosolek toimub 19. augustil kell 16  Kuressaares (Marientali 27, III korrus, saal).
Päevakord:
1. Mittetulundustegevuse toetamise kord II lugemine
2. Saaremaa Vallavolikogu 28.03.2019 määruse nr 4 „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut" muutmine
3. Upa külas Kooli tee 3 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
4. Nasva alevikus Luha detailplaneeringu kehtestamine II lugemine
5. Saaremaa valla arengukava aastateks 2019 – 2030 muutmise eelnõu ja eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 eelnõu
6. Jooksvad küsimused
 
Kogula ja Paevere külade üldkoosolek ja ühise külavanema valimine toimub 1. septembril kell 12.00 Ruunakoplis.