Kärla kogukonnakogu

 

Kärla kogukond on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Kogukonna elanike esinduskoguks on 11-liikmeline kogukonnakogu:

Villi Pihl
(esimees)
(Kärla alevik)
villipihl1@gmail.com
Riina Voog
(aseesimees)
(Vennati)
riina_kaasik@hotmail.com
Kati Aus (Ulje)
kati@visitsaaremaa.ee
Olav Etverk (Kuuse)
olav.etverk@keskkonnaamet.ee
Katrin Pihlas (Sauvere kant: Anepesa, Jõempa, Kandla, Nõmpa, Sauvere, Vendise)
sauvere.arendus@gmail.com
Tiina Saare (Mõnnuste)
tiinasaare@hot.ee
Aivu Sillart (Paevere)
aivu.sillart@gmail.com
Urmo Talistu (Sauvere kant: Anepesa, Jõempa, Kandla, Nõmpa, Sauvere, Vendise)
urmotalistu@gmail.com
Pille Tänak Mätasselja
tankpill45@gmail.com
Ülar Tänak Kärla-Kirikuküla
ular.tanak@karlapy.ee
Maive Õispuu Käesla
maive.oispuu001@gmail.com

 

Vaata ka:
Kärla kogukonna põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid