Kihelkonna osavallakogu

12. märtsi 2020 osavallakogu koosolekul oli päevakorras:

1. Piirkonna uue sotsiaaltööspetsialisti Heleri Jõgi tutvustus
2. 2020. aasta teehoiukava
3. Saaremaa Halduse töökorraldus Kihelkonna piirkonnas
4. Jooksvad küsimused

Kihelkonna osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus Saaremaa Vallavolikogu kinnitatud osavalla põhimääruse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavallakogul on vähemalt 5, aga mitte rohkem kui 11 liiget:

Taavi-Aadu Ait
Mare Kurvits
Elle Mäe
Leevi Naagel
Tõnis Tasane
Jaen Teär
Karl Teär
Kersti Vaga
Ave Väli
Mati Väärtnõu

Vaata ka:
Kihelkonna osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid