Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvoor avatakse eeldatavasti 1. septembrist.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) suunitlusega projektidele.

Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Meetmes 1 on esitatud projekti kohta maksimaalseks toetussummaks 2500 eurot.

Meetme 2 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmete vajalike teenuste pakkumisse. Meetmes 2 on maksimaalseks toetussummaks 4000 eurot.

Minimaalne omafinantseeringu määr on jätkuvalt 10% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline. Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühinguid ei moodusta rohkem kui poole. Samuti avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja mille liikmetest äriühinguid ei moodusta rohkem kui poole.

Maakondliku hindamiskomisjoni liikmed on: Krista Riik, Tiina Ojala, Arvo Kullapere, Eveli Jürisson ja Jaan Urvet.

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama. Teavituse tegemisel peab olema sõnaline viide, et projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel.

Vaata ka: Riigihalduse ministri määrus

 

Taotlusvoorud 2020

Programmist toetatud projektid, sügis 2019
Meede 1: Kuluaruanne Sisuaruanne
Meede 2: Kuluaruanne Sisuaruanne

Kontakt

Info (menetlemine):
Saaremaa vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakond
kop@saaremaavald.ee
 
Taotlejate nõustamine:
Helje Pent, SA Saare Arenduskeskuse mittetulundusühingute konsultant
tel 452 0573
helje@sasak.ee