Kommunaalmajandus

  Tegevusala Kontakt  
Kuressaare Linnamajandus avalikud teenused elamu- ja kommunaalmajanduse, heakorra, jäätmehoolduse, teede-tänavate korrashoiu valdkonnas Kuressaares Juhataja: Marek Koppel
tel 5340 0994
marek.koppel@kuressaare.ee
Hinnakiri
 

Saaremaa Haldus

 

avalike alade heakord (muru niitmine, trimmerdamine, lehtede riisumine, võsa lõikamine jm), valla teeäärte niitmine, teeäärse võsa lõikus, valla kalmistute hooldamine (v.a Kudjape kalmistu) valla maapiirkondades

Juhataja: Ainer Tiitson
tel 5918 5799 
ainer.tiitson@saare.ee

Hinnakiri

 
Kaarma, Mustjala, Pihtla haldusjuht: Jüri Ränk
tel 515 4715 
juri.rank@saare.ee
Kihelkonna, Kärla, Lümanda, Salme, Torgu haldusjuht: Ilmar Antov
tel 504 8513
ilmar.antov@saare.ee
Laimjala, Leisi, Orissaare, Pöide, Valjala haldusjuht: Silvester Hamann
tel 5353 1946
silvester.hamann@saare.ee
Kuressaare Soojus AS

küte, soojavarustuse avariid Kuressaares, tänavavalgustus Kuressaares ja Lääne-Saare piirkonnas

www.kuressaaresoojus.ee
tel 453 1270
ksoojus@tt.ee

24h tänavavalgustuse rikketelefon: 453 3340

 
Kuressaare Veevärk AS joogivesi, reovee ärajuhtimine, välistorustike ummistused ja avariid

www.saarevesi.ee
tel 453 3515, 5343 4284

24h rikketelefon: 524 0868