Kommunaalmajandus

  Tegevusala Kontakt  
Kuressaare Linnamajandus avalikud teenused elamu- ja kommunaalmajanduse, heakorra, jäätmehoolduse, teede-tänavate korrashoiu valdkonnas Kuressaares Juhataja: Marek Koppel
tel 5340 0994
marek.koppel@kuressaare.ee
Hinnakiri
 

Saaremaa Haldus
Marietali tee 27, Kuressaare

 

valla maa ja hooned, ühisveevärk, kanalisatsioon, keskküte, elektrisüsteemid, tänavavalgustus, kalmistud, haljastus, heakord, jäätmehooldus, teede korrashoid Saaremaa valla maapiirkondades jm

 

Juhataja: A. Tiitson
tel 5918 5799, 
ainer.tiitson@saare.ee
Lääne-Saare kalmistute haldus: O. Aru
tel
452 0453, 524 3311
Halduse peaspetsialistid:
Jüri Ränk tel 452 0453, 5154715 
juri.rank@saare.ee
T. Raun tel 454 2067, 58504920 
I. Antov tel 452 2753, 5048513
Leisi piirkond: halduse peaspetsialist Jaak Grepp
tel 522 7431 
jaak.grepp@saare.ee

Hinnakiri
Põhimäärus
 
Kuressaare Soojus AS
Kalevi 1a, 93802
Kuressaare 

küte, soojavarustuse avariid Kuressaares Tänavavalgustus Kuressaares ja endise Lääne-Saare valla territoorimil, Salme ja Läätsa külades

tel 453 1270, ksoojus@tt.ee
Tänavavalgustuse rikked 24h: automaatvastaja 453 3340
www.kuressaaresoojus.ee
 
Kuressaare Veevärk
Pikk 23, 93819
Kuressaare 
E-R 8-12 ja 13-17
joogivesi, reovee ärajuhtimine,
välistorustike ummistused ja avariid
24h rikketelefon: 524 0868
Klienditeenindus: 
453 3515, 5343 4284

www.saarevesi.ee