Konteinerite taotlemine

Edendamaks jäätmete liigiti kogumist jagab Saaremaa vald elanikele taotluse alusel väikese omaosalusega biojäätmete ja vanapaberi konteinereid.

Biojäätmete konteinereid (140-liitrised) saavad taotleda eramajapidamised Kuressaare linnas ning Aste, Kihelkonna, Kudjape, Kärla, Leisi, Nasva, Orissaare, Salme ja Valjala alevikes (taotluse esitamine) ja kuni 10 korteriga korteriühistud kogu Saaremaa valla haldusterritooriumil (taotluse esitamine). Biojäätmete konteineri omaosalus on 7,81 eurot, mis tuleb maksta taotlejal.

Vanapaberi konteinereid (80- ja 240-liitrised) saavad taotleda Saaremaa valla haldusterritooriumil asuvad eramajapidamised, korteriühistud, külaseltsid ja haridusasutused iseteeninduskeskkonnas. Vanapaberikonteineri omaosalus on 10 eurot, mis tuleb maksta taotlejal.

Tasuta biokompostrid ja pakendikonteinerid taotlemiseks on otsas. Kompostimise koolituse lindistust on võimalik järele vaadata siit.

Biokonteinerite ja biokompostrite jagamine on rahastatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt läbi projekti "Biojäätmete liigiti kogumine ja kompostimine Saaremaa valla majapidamistes". Kokku läheb jagamisele 200 biojäätmete konteinerit mahuga 80 liitrit ja 140 liitrit ning 360 biokomposterit mahuga 200 liitrit.