Saaremaa valla kriisikomisjon

Saaremaa valla kriisikomisjon on hädaolukorra seaduse alusel moodustatud alaline komisjon kriisireguleerimise korraldamiseks omavalitsusüksuse territooriumil. Komisjoni koosseisu kuulub 17 liiget.

Kriisikomisjon koordineerib kriisireguleerimist vallas, esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas kokkuvõtte komisjoni tegevusest ja järgmise aasta tööplaani ning täidab muid seadusest ja tema põhimäärusest tulenevaid ülesandeid. Valla kriisikomisjoni ülesanded ja töökord on sätestatud vallavalitsuse kehtestatud kriisikomisjoni põhimääruses, mis on kooskõlastatud Päästeametiga. Vastavalt põhimäärusele toimub komisjoni korraline koosolek vähemalt kaks korda aastas. 

Kriisiabi käitumisjuhised 

Käitumisjuhised on Siseministeeriumi ja Päästeameti praktilised nõuanded inimestele, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda. Eesti riik teeb kõik endast oleneva, et kriise vältida ja vajaduse korral neid lahendada. Ometi ei pruugi abi jõuda inimesteni alati piisavalt kiiresti, sest mõni kriis võib puudutada väga paljusid elanikke, kesta päevi ja isegi nädalaid. Sinu ja Sinu lähedaste heaolu sõltub suurel määral teie enda valmisolekust, kuni elutähtsad teenused taastatakse või abi saabub. Juhiseid ja näpunäiteid sellest, kuidas kriisi korral toimida, leiad veebilehel www.kriis.ee.

Veebilehelt www.olevalmis.ee leiad samuti praktilisi nõuandeid, kuidas erinevateks kriisiolukordadeks valmistuda ja neis käituda. Lae alla ka Ole valmis! mobiilirakendus.

Kontakt

TEATA RIKKUMISEST:
Karel Koovisk,
järelevalveteenistuse juhataja

tel 452 5083, 5302 7949
jarelevalveteenistus@saaremaavald.ee
__________________________________

Järelevalveteenistuse
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00
__________________________________
 
HULKUVATEST LOOMADEST TEAVITA:
MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
www.saareloomad.ee
5837 0708