Teated

Oodatakse kandidaate regionaalmaasika auhinnale

Rahandusministeerium ootab 19. veebruarini kandidaate regionaalauhindade konkursile. Sobiv kandidaat on möödunud aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Konkursile võivad ettepanekuid esitada ja kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning omavalitsused. Kandidaat võib olla naaber, külavanem, kohalik ettevõte, MTÜ, omavalitsus jm. 

Saaremaa valla külaelu ümarlaud

6. veebruaril kell 16 toimub Kuressaare kultuurikeskuses Saaremaa valla külaelu ümarlaud. Oodatud on praegused ja tulevased küla- ja alevikuvanemad ning kõik kohalikku elu paremaks muuta soovijad. Tutvustatakse erinevaid toetusvõimalusi, arutatakse küla- ja alevikuvanema statuudi ning rolli üle kogukonna arengus. Päevakava täpsustub. Registreerumine hiljemalt 3. veebruaril kell 12.
Lisainfo: arenduse peaspetsialistid Veiko Viil (tel 452 5031) ning Eda Kesküla (tel 452 5028).

Avatud on külaelu arendamise I toetusvoor

24. jaanuarini on avatud taotlusvoor külaelu arendamise toetuse taotlemiseks. Toetust saab küsida näiteks ürituse korraldamiseks, mõne konkreetse idee teostuseks, aga ka muudeks külaelu arendamisega seotud tegevusteks. Loe täiendavalt siin.

Mittetulundustegevuse toetamise uus kord

Saaremaa Vallavolikogu kiitis augustis 2019 heaks Saaremaa valla mittetulundustegevuse toetamise uue korra. Tutvu uuendustega siin.