Kuressaare linnakodaniku komisjon

Koosseis:

Esimees  - Anti Toplaan anti.toplaan@eelk.ee, 514 8199   
Aseesimees -Tambet Kikas                                                    
 
Liikmed:
Kristel Oinberg-Kelder Jüri Kuusk
Deisi Klaas Urve Tiidus
Ade Sepp Anton Teras
Maie Meius Katrin Sagur
Ene Vahter Tarmo Nook
Katrin Kuum Õnne Dreiberg
Leonid Siniavski Kristi Sillart

 

Komisjoni koosolekute protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.
Kuressaare linnakodaniku komisjoni 2019. aasta tegevusaruanne.
Kuressaare linnakodaniku komisjoni 2018. aasta tegevusaruanne.