Laimjala teenuskeskus

Vallamaja, Laimjala küla 94401, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Vilmar Rei 452 5143
503 8029
vilmar.rei@saaremaavald.ee
Infospetsialist Siiri Reek 452 5144
siiri.reek@saaremaavald.ee
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvoor on avatud 17. veebruar - 17. aprill. Info ja nõustamine Laimjala teenuskeskuses 17. märtsil kell 12.30 - 16.30. Eelregistreerida maire.kaarid@saaremaavald.ee või tel 5302 2682, 452 5169.
1. märtsist 2020 tõuseb mõnevõrra segaolmejäätmete teenustasu. Uus hinnakiri Kõigis veopiirkondades on uuel perioodil võimalik majapidamises, ettevõttes või asutuses ära anda nii pakendijäätmeid, vanapaberit, biojäätmeid kui ka segaolmejäätmeid. Liigiti kogutud jäätmete äraveo eest tuleb tasuda oluliselt vähem kui segaolmejäätmete äraveo eest.

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.