Laimjala osavallakogu

Laimjala osavallakogu koosolek toimub teisipäeval, 05.12.2023 algusega kell 15.00 Laimjala teenuskeskuses. Päevakorras on:
1. Saaremaa valla arengukava Laimjala piirkonna avalik arutelu.
2. Osavallakogude moodustamise põhimõtted (piirkonnad ja nendest valitavate liikmete arv).
3. Info ja muud küsimused.

Laimjala osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 7-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Asendusliige Esindatus
Aive Sepp (esimees)
aive0303@gmail.com
Eha Ennemuist Asustusüksuste esindaja
Merike Liiv (aseesimees)
merike.liiv@gmail.com
Veljo Mets Asustusüksuste esindaja
Külli Akkermann Ardo Kaljuste Ettevõtjate esindaja
Eha Ennemuist Rohta Lember Eakate esindaja
Mare Kallas Heli Maajärv MTÜ-de esindaja
Moonika Kivi-Orav - Haridusasutuste lastevanemate esindaja
Liisi Katarina Verk Raigo Rei Noorte esindaja

 

Vaata ka:
Laimjala osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid