Leisi teenuskeskus

Kooli 12, Leisi 94202, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel 452 5171
tuuli.partel@saaremaavald.ee
Infospetsialist Airi Toompuu 452 5170
airi.toompuu@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Maret Ignatovitš 452 5148
5343 6289
maret.ignatovits@saaremaavald.ee
Lastekaitsespetsialist Elve Rozenkron 452 5176
5749 3930
elve.rozenkron@saaremaavald.ee

Ehitusspetsialist
vastuvõtt Leisi: T, N, R (v.a kuu esimene N)   

Üllar Jõgi

452 5147
5621 6246
ullar.jogi@saaremaavald.ee

Sünni registreerimine

Uudised ja teated

Hajaasustuse programmi 2020 taotlusvoor on sel aastal avatud 17.02.-17.04. Arenduse peaspetsialist Maire Käärid nõustab kodanikke Leisi teenuskeskuses 27. veebruaril, II korrusel kab 7. 
5. märtsil kell 17 Leisi koolis Saaremaa valla hariduse arengukava eelnõu avalik arutelu. Eelnõu kohta saab esitada kirjalike ettepanekuid kuni 20. märtsi 2020 kella 15-ni  aadressile Tallinna 10, Kuressaare või e-postile vald@saaremaavald.ee viitega „Hariduse arengukava ettepanek".
Leisi perearsti vastuvõtt: esmaspäeval ja reedel kell 9–13
Aadress: Leisi teenuskeskus, Kooli 12, I korrus Leisi/ tervishoid
Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus TEENUSTE HINNAKIRI 
 LEISI APTEEK avatud E, K, R kella  9–18, tel 457 3291
 Leisi piirkonna leht „Koduvald" ilmub üle ühe kuu – aprillis, juunis, augustis, oktoobris ja detsembris. Ootame materjale lehtedesse eelneva kuu viimaseks päevaks! Need palun saata airi.toompuu@saaremaavald.ee või tuua Leisi teenuskeskusesse.

Tule trenni!

 

Tule ja veeda aega perega!

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.