Leisi teenuskeskus

Kooli 12 Leisi alevik 94202 Saaremaa

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel 452 5171
tuuli.partel@saaremaavald.ee
Infospetsialist Airi Toompuu 452 5170
airi.toompuu@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Marina Skljarenko 452 5148
5343 6289
marina.skljarenko@saaremaavald.ee
Lastekaitse
spetsialist
Elve Rozenkron 452 5176
5749 3930
elve.rozenkron@saaremaavald.ee
Ehitusspetsialist
vastuvõttT ja R 
Üllar Jõgi

452 5147
5621 6246
ullar.jogi@saaremaavald.ee

Saaremaa Halduse
peaspetsialist (teed, heakord, vallavara)

Jaak Grepp

457 3444
522 7431
jaak.grepp@saare.ee

Sünni registreerimine
 

Avatud: E, T, N  8.00-16.30; K  8.00-18.00; R  8.00-15.00
Lõuna 12.30-13.00
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra. Teistele riigipühadele vahetult eelnev tööpäev on lühendatud ühe tunni võrra.

Uudised ja teated

Leisi osavallakogu koosolek toimub teenuskeskuses kolmapäeval, 21.08.2019 kell 17. Koosoleku esialgne päevakord:
1. Seisukoha andmine ja ettepanekute esitamine Saaremaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõudele
a) Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 muutmise eelnõu
b) Saaremaa valla eelarvestrateegia eelnõu aastateks 2020–2023
c) Mittetulundustegevuse toetamise kord
d) Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuudi muutmine
2. Muud küsimused
a) Karja kihelkonna tantsu- ja laulupeo korraldamine (kas oleks vajalikud muudatused formaadis, toimumistiheduses)
b) Karja kihelkonna aasta teo valimine – kas on vajadust muudatusteks võrreldes 2018. aastaga
c) RMK puhkekohtade olukord (Tuhkana, Triigi, Soela)
d) Leisi apteegipinna suurendamise võimalused
e) Omniva pakiautomaadi asukoht Leisis
Saaremaa Vallavalitsuse 4.06.2019 korraldus nr 879
"Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus hinnakirja kinnitamine" TEENUSTE HINNAKIRI 

 
LEISI APTEEK avatud uutel aegadel! 
E  9 
 18
T  9 
 18
R  9  18
L  10
  15
tel 457 3291, 5340 0591
 Perearstipunkt avatud uuel aadressil: Leisi teenuskeskus, Kooli 12, I korrus Leisi/ tervishoid
 Leisi piirkonna leht „Koduvald" ilmub üle ühe kuu – aprillis, juunis, augustis, oktoobris ja detsembris. Ootame materjale lehtedesse eelneva kuu viimaseks päevaks! Need palun saata airi.toompuu@saaremaavald.ee või tuua Leisi teenuskeskusesse.
 INFO KODULEHELE! Kui soovid oma ettevõtte/firma kohta infot kodulehele, palun võta ühendust infospetsialistiga.