Leisi teenuskeskus

Kooli 12, Leisi alevik 94202, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel 452 5171
tuuli.partel@saaremaavald.ee
Infospetsialist Airi Toompuu 452 5170
airi.toompuu@saaremaavald.ee
Lastekaitsespetsialist Elve Rozenkron 452 5176
5749 3930
elve.rozenkron@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Maret Ignatovitš 452 5148
5343 6289
maret.ignatovits@saaremaavald.ee

Teated

 Leisi osavallakogu elektrooniline koosolek toimub 22.01.21 kell 15.  
Koosoleku esialgne päevakord: 
1.  Saaremaa Vallavolikogu 29.01.2021. a määruse „Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamise kord" eelnõu
2. "Karja kihelkonna Aasta Tegu" ja "Karja kihelkonna Aastate Tegija" laureaatide valimine
3. Muud küsimused
 
Leisi osavallakogu ja Saaremaa vallavalitsus kutsuvad üles esitama tunnustuse 
KARJA KIHELKONNA AASTA TEGU ja KARJA KIHELKONNA AASTATE TEGIJA kandidaate. 
Nominendiks sobib inimene, organisatsioon, ettevõte või asutus, kes/mis oma töö või muu tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Leisi piirkonna arengule ja silma paistnud konkreetse, meie piirkonna jaoks olulise saavutusega kas 2020. aastal või läbi pikaajalise panuse.
Aasta teo nominente on võimalik esitada kõigil kuni 17. jaanuarini 2021.
Ettepanekuid koos põhjendustega palume esitada täites lühikese küsimustiku, mille leiab aadressilt: https://bit.ly/3aKOEfj
Ettepanekuid võib esitada kirjalikult ka Leisi teenuskeskusesse (Kooli 12 Leisi alevik 94202), elektronpostiga osavallakogu esimehele (saareliinale@gmail.com) või teenuskeskuse infospetsialistile (airi.toompuu@saaremaavald.ee).
 
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks palub Saaremaa Vallavalitsus, et kodanikud annaksid vallavalitsusse (sh teenuskeskustesse) tulekust võimalusel eelnevalt teada. Kohtumise kokkuleppimiseks piisab, kui võtta soovitud spetsialistiga otse ühendust või helistada valla üldnumbrile 452 5000. Vallavalitsusse tulles palume kanda kaitsemaski.
Lumetõrje piirkondlikud kontaktisikud elanikele on teenuskeskuste juhatajad, kelle poole võib pöörduda lumelükkamise kvaliteedi osas ning tasuta teenuse taotlemisel erateele.
Vallavalitsus koostöös Transpordiametiga on välja töötamas uut lahendust Pärsama ristmikule. Olemasolev ebamäärane liikluskorraldus, kus ristuvad mitmed riigi teed ja valla teed, on paljude arvates ebaturvaline. Vaata lisainfot ja skeemi siit.
  Ilmunud on uus Leisi piirkonnaleht Koduvald 4/2020, mida saab lugeda siit
 Täname Helbe Peetersit Leisi aleviku kauni jõulupuu eest!
 Perearst Varju Maandi vastuvõtt esmaspäev ja reede kl 9-13, telefonitund kl 13-14. Pereõe Ave vastuvõtt kl 8-15. Perearstikeskuse telefon 457 3184.
 Leisi apteek on avatud E, K, R kell 9–18, tel 457 3291.
Alates 14. detsembrist apteek Melsase maja uutes ruumides.

Leisi piirkond asub Ida-Saaremaal, piirnedes Orissaare, Valjala, Pihtla, Kaarma ja Mustjala piirkondadega. Leisi loodust iseloomustab muu hulgas Soela väin, mis eraldab Saaremaad Hiiumaast. Leisi piirkonna territooriumil on üks alevik ning 53 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Leisi alevikus.