Leisi osavallakogu

Leisi osavallakogu koosolek toimus 11. juunil 2020  kell 17 Metsküla seltsimajas. Päevakorras oli: 

Koosoleku esialgne päevakord:
1. MTÜ Leisi Noored plaanid ja nägemus Mustjala mnt 3 kinnistu kasutusvõimalustest noortekeskusena (Jane Süld, Kerttu Seema, Kadri Kanemägi)
2. Leisi osavalla kultuurisündmused 2020, rahvamajade tegevused ja tulevikuplaanid (Aina Tomson, Lii Mägi)
3. Pamma koolimaja ja sotsiaalmaja tulevik, müük
4. SaaremaaVallavolikogu 19.06.2020 õigusaktide eelnõud:
  4.1 „Nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks" (Leisi terviserada)
  4.2 „Raieloa andmise kord" muutmine
5. Muud küsimused:
  5.1  Teedeinvesteeringute lisarahastus (Enno Reis)
  5.2  Leisi aleviku vee- ja kanalisatsiooniinvesteeringu hetkeseis
  5.3  Pargi maaüksuse tulevik
  5.4  Leisi jõega seotud probleemid

Leisi osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 10-liikmeline osavallakogu:

Liina Saar
(esimees)
(Angla, Karja, Kopli, Tutku)
saareliinale@gmail.com
5330 0787
Margus Pajuste
(aseesimees)
(Laugu, Laugu-Liiva, Meiuste, Murika, Nurme, Pammana, Soela)
margus.pajuste@gmail.com
503 1581
Jaan Aardam (Koiduvälja, Linnuse, Luulupe, Nõmme, Pamma, Purtsa, Tiitsuotsa)
orgatalu@hot.ee
5912 7419
Anti Leedu (Aruste, Linnaka, Mätja, Tareste, Viira, Õeste)
karuratas@gmail.com
528 8025
Aile Nau (Kaisa, Koikla, Lõpi, Metsaääre, Ratla, Räägi, Selja, Tõre, Täätsi)
nau.ailele@gmail.com
5621 7108
Priit Nurk (Leisi alevik, Aru, Parasmetsa, Triigi, Veske)
priit.nurk@gmail.com
510 2131
Andres Põdra (Asuka, Metsküla, Peederga, Poka, Pöitse)
andres.podra@premia.ee
521 9794
Inga Põlluäär (Külma, Pärsama)
inga.polluaar@gmail.com
Kerli Põlluäär (Hiievälja, Jõiste, Moosi, Mujaste, Nihatu, Oitme, Paaste, Roobaka)
sabyyne@gmail.com
5348 8403
Ingeli Stahl-Süld (Leisi alevik, Aru, Parasmetsa, Triigi, Veske)
ingeli.stahl@gmail.com
5625 2470

 

Vaata ka:
Leisi osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid