Liiklemine massipiirangualas

Valitsuse poolt on kehtestatakse massipiirangud eelkõige teedele, mis on välja kujunenud raskeveoste, sealhulgas metsamaterjali intensiivsemaks veoks. Ala on märgistatud massipiirangu märkidega, lisaks kasutatakse tahvlit kirjega „Välja arvatud vallavalitsuse loal". Liiklemiseks massipiirangu alas tuleb valitsusele esitada vormikohane ning digitaalseltallkirjastatud taotlus (docx) aadressile vald@saaremaavald.ee.

Luba ei väljastata, kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja raskekaaluliste veokite liiklus võib muuta tee kasutamiskõlbmatuks või liigelda on ohtlik.

Luba taotlemata võivad piirangualas liigelda vaid pääste- ja eriteenistuse sõidukid, ühissõidukid ning korraldatud jäätmevedu teostavad prügiveokid.

Alus: Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord.