Lümanda teenuskeskus

Keskusehoone, Lümanda küla 93301, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Ilmar Antov 504 8513
ilmar.antov@saare.ee
Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

_________________________________________________________________________
Endise Lääne-Saare piirkonna spordiklubide II taotlusvoor
15. oktoobrini 2018 said piirkonna spordiklubid Saaremaa valla eelarvest taotleda sporditoetust. 
Alus: Lääne-Saare sporditoetuste määramise kord  (kehtib 31. detsembrini 2018). Saaremaa valla uus mittetulundustegevuse toetamise kord  (jõustus 1. septembrist 2018)
Lisainfo: Mihkel Tamm, tel 452 5070.
_________________________________________________________________________
Endise Lääne-Saare valla piirkonna MTÜ-de tegevustoetuse II taotlusvoor

15. oktoobrini oli Lääne-Saare Vallavolikogu 24.03.2015 määruse nr 22  „Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord" alusel avatud endise Lääne-Saare piirkonna MTÜ-de tegevustoetuse 2018. aasta teine taotlusvoor.
Aruandluse vormpdf 
Lisainfo: Tiina Orav, 5911 7981 või tiina.orav@saaremaavald.ee.

 

Tutvustus

Lümanda on küla Saare maakonnas Saaremaa vallas. Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Lääne-Saare valda, endine koduleht Lääne-Saare vald (üleval kuni 31.12.2018). Haldusreformi järgselt kuulub Lümanda Saaremaa valla koosseisu.