Lümanda teenuskeskus

Vallamaja, Lümanda küla 93301, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Ilmar Antov 504 8513
ilmar.antov@saare.ee
Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Leedri jaanituli

toimub 21. juunil kell 21 Leedri külas.
_____________________________________________________________________________
28. juunil kell 18 Taritu külas Juku jooks   
Jooksuvõistlus on pühendatud Johannes Raasukese mälestuseks. Pikkus 1 km, eelkooliealistele lastele lühem distants. Jooks maastikul.
13. juulil kell 12 Atla küla 5. kokkutulek külaplatsil. Külavanem Härma Toivo palub kõiki aktiivselt osalema!