Saare maakonna arengustrateegia

Saaremaa VallavolikoguMuhu Vallavolikogu ja Ruhnu Vallavolikogu poolt on kinnitatud maakonna arengustrateegia aastateks 2019-2030:
Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030
Hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes  
Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil

Saaremaa valla, Muhu valla ja Ruhnu valla poolt on kinnitatud maakonna arengustrateegia (2019-2030) tegevuskava aastateks 2020-2023:

Dokumentatsioon

Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 heakskiitmise ja arutelude protokollid
Saaremaa Vallavolikogu protokoll 
Muhu Vallavolikogu protokoll
Ruhnu Vallavolikogu protokoll

Saaremaa Vallavolikogu Saare maakonna arengustrateegiat menetlenud komisjonide istungite protokollid
Arendus- ja kommunikatsioonikomisjon
Ettevõtlus- ja majanduskomisjon
Rahanduskomisjon

Energeetika ja ühenduste valdkondade ülevaade Saare maakonnas
Lõpparuanne 31.10.2018

Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 koostamiseks juhtrühma ja töörühma moodustamine 
10.07.18 käskkiri nr 65

Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 ja tervise- ja heaoluprofiili koostamine
VVK 23.03.18 otsus nr 27

Juht- ja töörühma I kohtumine 19.06.18 protokoll
 
Kontakt: Karin Närep, arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
karin.narep@saaremaavald.ee, tel 452 5030