Metsandus

Metsandusega seonduvat korraldab Keskkonnaameti metsandusosakond, kes viib ellu metsandus- ja jahindusalaseid poliitikaid, arengukavasid ning programme ja ühtlustab valdkondlikke tegevusi.

Keskkonnaameti lääne regiooni (Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa)
kontakt:
metsanduse juhtivspetsialist Jaanus Nilp (Haapsalu kontor), tel 5109 735
metsahoiu peaspetsialist Ave Sadam (Pärnu kontor), tel 447 7385, 5124 689
 
Saaremaa (Kuressaare kontor)
Tel 452 7777
Tallinna 22, 93819 Kuressaare

Metsa majandamise eeskiri

Vastu võetud 27.12.2006, jõustumine 12.01.2007: Eeskiri 

Metsaregistri avalik teenus

Metsaregistri avalik veebiteenus võimaldab leida kaardil metsaeraldisi, katastriinfot ja nendega seotud piiranguid. Metsaregistri avalik veebiteenus