Mustjala teenuskeskus

Alevi 12a, Mustjala küla 93601, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed  
Teenuskeskuse
juhtaja
Kalle Kolter 452 5151
5322 9703
kalle.kolter@saaremaavald.ee
Infospetsialist Marit Sillamägi 452 5152
5332 1256
marit.sillamagi@saaremaavald.ee
 
Sotsiaaltööspetsialist Kristina Kauber 452 5153
5191 2715
kristina.kauber@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamine 22. veebruaril Mustjalas
13.00   Küünalde süütamine Vabadussõja mälestussambal Silla kalmistul
14.00   Pidulik aktus Mustjala Rahvamajas, kohv ja tort

Lumelükkajate kontaktid

 

Piirkond

 Lumelükkaja

Telefon

M1

Ninase, Tagaranna

Aarne Saarma

523 5026

M2

Mustjala , Vanakubja, Kugalepa

Aarne Saarma

523 5026

M3

Rahtla, Jauni, Selgase, Silla

Jaan Kaju

507 6203

M4

Küdema, Ohtja, Tuiu, Kiruma

Valdo Oder

522 1422

M5

Võhma, Panga, Paatsa

Tiit Voksepp

526 5535

M6

Liivaranna, Pahapilli, Liiküla, Järise

Siim Tatter

5048 0355

___________________________________________________________________________           

Lõppenud on LEADER programmi meetme 2 omaosaluse taotlusvoor.

___________________________________________________________________________

Mittetulundustegevuse toetamise kord

1. jaanuaril 2019 jõustus Saaremaa Vallavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda.
Määruse § 11 lg 1 punkti 1 alusel sai tegevustoetust 2019. aastaks taotleda 1. oktoobrini 2018. 

Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks (Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 32 § 6 lg 1).

INFOLEHT

 Tegevustoetuste taotlused on hindamiskomisjoni menetluses. Toetuse saajad selguvad märtsikuus peale Saaremaa Vallavalitsuse 2019. aasta eelarve vastuvõtmist. Hindamiskomisjoni koosseis

Tutvustus

Mustjala vald oli 2017. aasta oktoobrini Saare maakonna omavalitsusüksus. Vald liitus 2017. aastal omavalitsuste haldusreformi käigus teiste Saaremaa valdadega.