Mustjala osavallakogu

17. juuni 2020 osavallakogu koosolekul on päevakorras:
1. Raieloa andmise korra muutmine
2. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (Pritsikuur, Panga Küla)
3. Pahapilli küla Varese sadama detailplaneeringu kehtestamine
4. Informatsioon

Mustjala osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 7-liikmeline osavallakogu:

Harry Raudvere
(esimees)
 
Heimar Põld
(aseesimees)
 
Jüri Ader  
Aare Allik  
Jaan Kaju  
Malve Kolli  
Kalle Kolter  

 

Vaata ka:
Mustjala osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid