Osavallakogu

 
Mustjala osavallakogu liikmed:
 

Jüri Ader
Aare Allik
Jaan Kaju
Malve Kolli
Kalle Kolter
Heimar Põld
Harry Raudvere

 

Mustjala osavalla põhimäärus asub järgmisel aadressil: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/417112017021

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.