Omaosaluse toetus

2021. aastal võetakse vastu projektitoetuse taotlusi omaosaluse katmiseks kui enamik rahastust on plaanis taotleda teistest vahenditest: näiteks PRIA (Leader, Saarte Kalandus), KIK, Vöimalus jne. Toetust saab taotleda projekti oma- või kaasfinantseerimisel maksimaalselt 90% projekti peamise rahastaja poolt nõutavast minimaalsest oma- või kaasfinantseeringust. Selleks tuleb esitada vormikohane taotlus e-postile vald@saaremaavald.ee. Toetuse aruande vorm