Orissaare osavallakogu

 

Orissaare osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 9-liikmeline osavallakogu:

Silvi Teesalu
(esimees)
steesalu@gmail.com
Kristjan Moora
(aseesimees)
kmoora@gmail.com
Kaidi Kald kaidikald2@gmail.com
Marko Kald marko.kald@mail.ee
Avo Kaljuste avo@maravo.ee
Neeme Kööts neemeks@gmail.com
Mark Muru mark.muru@alunaut.ee
Vello Runthal orissaare@gmail.com
Anu Viljaste kultuurimaja@orissaare.ee

 

Vaata ka:
Orissaare osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid