Orissaare osavallakogu

Orissaare osavallakogu koosolek toimub teisipäeval, 19.09.2023 algusega kell 17.30 teenuskeskuse saalis. Päevakoras on:
1. Ülevaade OVK-st vallavalitsusele edastatud ettepanekutest ja vallalt saadud vastustest.
2. OVK seisukoha kujundamine seoses Illiku laiul toimuvate ürituste ja arendustegevusega. Vallavalitsuse seisukohaga tutvumine.
3. OVK ettepanekud osavalla teede hoolduskava koostamiseks.

Orissaare osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 11-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Kristjan Moora (esimees)
kmoora@gmail.com
Volikogu liige
Jüri Lember (aseesimees)
jlem@online.ee
MTÜ-de esindaja
Aare Martinson
aaremar@gmail.com
Liigalaskma, Maasi, Mäeküla, Orinõmme küla
Aive Kesküla
aive.keskula@gmail.com
Ettevõtjate esindaja
Heiki Hanso
heikihanso@gmail.com
Volikogu liige
Härmo Lambut
orissaare.spordihoone@saare.ee
Kultuuri- ja spordiasutuste esindaja
Ivar Russ
lussukas@gmail.com
Hindu, Järveküla, Kavandi, Kirderanna, Randküla, Raugu, Suur-Pahila, Väike-Pahila, Väike-Võhma küla
Jaanis Hundt
jaanis.hundt@gmail.com
Ettevõtjate esindaja
Kairit Levit
kairit.levit7@gmail.com
Haridusasutuste esindaja
Leo Suurtee
leosuurtee@gmail.com
Ariste, Kalma, Liiva, Mehama, Saikla, Tumala, Väike-Rahula, Suur-Rahula küla
Paap Uspenski
paapuspenski@gmail.com
Volikogu liige
Priit Vaba
priit@tager.ee
Arju, Imavere, Kareda, Koigi-Väljaküla, Kuninguste, Salu, Tagavere küla
Regina Suik
reginasuik@gmail.com
Haapsu, Jaani, Taaliku, Pulli, Ööriku küla
Sander Lember
sanderlember@gmail.com
Orissaare alevik, Põripõllu, Kõinastu küla

 

Vaata ka:
Orissaare osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid