Külaelu

Info

Mittetulundustegevuse toetamine

Orissaare piirkonna külavanemad

Jrk nr

Küla nimi

Ees- ja perekonnanimi, e-post

Telefon

1

Ariste

Leo Suurtee leosuurtee@gmail.com

5526668

2-8

Arju, Imavere, Kareda, Koigi-Väljaküla, Kuninguste, Salu, Tagavere

Astrid Vaba
astrid.vaba@hotmail.com

56494060

9-10

Haapsu, Pulli

Kaido Heinsalu kaido@tornitalu.ee
asetäitja Peeter Nõukas

53415394
5084310

11

Hindu

Raivo Humal

53436308

12

Jaani

Erki Lukner raunibaar@hot.ee

56320210

13

Järveküla

Raili Sema
ansutalu@gmail.com

53964904

14

Kalma

Tõnis Mägi alja.magi@gmail.com

53365274

15

Kavandi

Andres Aljas 
andres1aljas@gmail.com

5183140

16

Kõinastu

Jüri Lember jlem@online.ee

5012507

17

Liigalaskma

Raul Väin vain.raul@gmail.com

53428997

18

Liiva

Kontaktisik Marek Kütt gmurek@gmail.com

53836689

19

Maasi

 

 

20

Mehama

Kaidi Kald kaidikald2@gmail.com

5152056

21

Mäeküla

 

 

22

Orinõmme

Andres Niits tai12@hot.ee

 

23

Randküla

Rein Valdner reinv36@gmail.com

56241649

24

Kirderanna

Laus Helje 
heljelaus@gmail.com

5208430

25

Raugu

Raivo Humal

53436308

26

Saikla

Kristjan Holm

kristjan.holm1223@gmail.com

 

27

Suur-Pahila

Toomas Haamer jurna@hot.ee

56490561

28

Suur-Rahula

Kalmet Ligi leela.ligi@mail.ee

56624029

29-30

Taaliku, Ööriku

Lauri Kollo lauri.kollo@gmail.com
asetäitja Taavi Mägi 

56500456

31

Tumala

Kalle Kuusk, kalle.kuusk.001@mail.ee

5269741

32

Väike-Pahila

Toomas Haamer jurna@hot.ee

4529027 56490561

33

Väike-Rahula

Tiit Tart tiittart@hot.ee

4528460 5032889

34

Väike-Võhma küla

 

 

35 Poripõllu    

Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut

Seltsid ja seltsingud

MTÜ Kavandi Selts
Registreeritud: 2003
Juhatuse liige: Krista Riik Kontakt: Kavandi küla kristariik@gmail.com 5345 3772
Eesmärgid: kohaliku elukeskkonna säilimine ja arendamine. Eelisarendatatad valdkonnad: heakord, infrastruktuur, seltsimaja, puhkemajandus.
Materiaalne baas: Kavandi seltsimaja.
Seltsi kuuluvad külad: Kavandi, Võhma, Järveküla, Randküla, Hindu, Raugu, Suur-Pahila, Väike-Pahila.

Seltsing Orissaare kultuurisõbrad
Registreeritud: 2004
Juht: Anu Viljaste Kontakt: Kuivastu mnt 29a Orissaare kultuurimaja@orissaare.ee
Eesmärgid: muuta Orissaare valla kultuurielu mitmekesisemaks ja sisukamaks, säilitada rahvakultuur järgnevatele põlvedele ja anda igale elanikule vallas võimalus osaleda kultuurielus.

MTÜ Tagavere Optimistid
Registreeritud 08.12.2005
Juhataja: Astrid Vaba. Kontakt: Tagavere küla, tagavere@hot.ee 56494 060
Koduleht: optimistid.onepagefree.com
Eesmärgid: Tagavere piirkonna elanike sotsiaalsete ja kultuuriiste huvide esindamine ning info vahetamine suhtluses riigi- ja omavalitsusorganitega. Tagavere piirkonna jätkusuutliku arengu taotlemine. Keskkonnasäästliku turismi edendamine kõlas. Koostöö arendamine teiste seltside, ühingute ja asutustega.
Materiaalne baas: Tagavere koolimaja.
Seltsi kuuluvad külad: Arju, Imavere, Kareda, Kuninguste, Salu, Tagavere, Väljaküla.

Seltsing Orissaare Eakad
Asutatud: 27.10.2009 Kontakt: Marika Rauk  53450717 marikarauk@hot.ee
Juhatus: Marika Rauk, Helju Metsniit, Helle Vaho, Külli Solvak, Koidu Prii
Eesmärk: valla eakate klubiline tegevus.

Orissaare Jahimeeste Selts
Asutatud: Juhatuse liikmed: Hinnar Kuuder,Ivar Koppel, Juhan Torn, Jürgen Haamer, Tõnu Kuul, Kristjan Moora, Martin Hein. Kontakt: Liigalaskma küla tel 5130819 muru.ivar@gmail.com
Eesmärk: jahindus ja sellega seonduvad tegevused. Materiaalne baas: kinnistu Arju külas.

MTÜ Maasilinna Selts
Registreeritud: 19.03.2014 (reg kood 80368352)
Juhatuse liikmed: Ene Kööts, Irja Salm. Krista Riik, Evi Männik Kontakt: Orissaare Sadama 5 tel: 53422388 ene.koots@oris.edu.ee
Eesmärk: Maasilinna kui ajaloo ja kultuuripärandi säilitamine ja arendamine. Maasilinna ajaloo uurimine, Maasilinna aktiivne turundamine, turismitoote kui tervikliku külastuselamuse arendamine. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing läbi järgmisi tegevusi: kohaliku kultuurielu edendamine, trükiste väljaandmine, ürituste korraldamine, koolituste korraldamine silmaringi avardamiseks, teadmiste täiendamiseks , koostööoskuste ja omaalgatuste arendamiseks, vahendite kaasamine erinevatest projektidest ja fondidest, ettevõtluse praktilise kogemuse võimaldamine. Seltsi kuuluvad aktiivsed vallakodanikud.

Seltsing Ristivälja
Orinõmme ja Liigalaskma külade kogukond.

MTÜ Orissaare Sport    Andmed Spordiregistris
Eesmärk: avalikes huvides heategevuslik hariduse-, teaduse, tervise-, kultuuri, spordi- ja loodushoiu tegevusalade toetamine ning erineval tasemel spordialase tegevuse arendamine ja toetamine ning valla spordi esindamine Eesti ja rahvusvahelises spordiliikumises, stipendiumite ja/või toetuste jagamise abil hariduse, teaduse, tervise, kultuuri, spordi, loodushoiu arendamine ja toetamine. Kooli spordialase huvitegevuse tagamine ja arendamine ning sportlike eluviiside propageerimine.
Orissaare Sport Spordiklubi teenused:
- harrastussport – sobib Sulle siis kui soovid harrastada konkreetset spordiala. Võimalik valida 8 erineva spordiala vahel. Treeningtöö toimub kindlatel kellaaegadel  1-3 korda nädalas, konkreetse treeneri juhendamisel. Sobib iga treeningtasemega inimesele 
www.orissaaresport.ee/harrastussport
- spordikool -  sobib lastele ja noortele  vanuses 7 – 19 eluaastat.  Valida saab 5 spordiala vahel.  Treeningud toimuvad kindlatel kellaaegadel 2-5 korda nädalas. Treeningkavad on akrediteeritud 
www.orissaaresport.ee/tooted
-
 spordilaagrite korraldamine – Orissaare on väga hea koht spordilaagrite korraldamiseks
-  v
õistluste ja spordiürituste korraldamine