Pihtla piirkond

Pihtla piirkond asub Ida-Saaremaal, piirnedes Valjala, Kaarma ja Leisi piirkondadega. Pihtla piirkonna territooriumil on 40 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Pihtla külas.

Pihtla teenuskeskus

Vallamaja, Pihtla küla 94101, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Telefon E-post Asukoht
Teenuskeskuse juhataja Tiit Rettau 452 5154
506 6193
tiit.rettau@saaremaavald.ee Pihtla TK
Piirkonda teenindavad teenistujad
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 452 5145
5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee Laimjala TK
Lastekaitsespetsialist Jaane Remmel 452 5176
5749 3930
jaane.remmel@saaremaavald.ee Tallinna 10
Leisi TK
Pihtla TK
Sotsiaaltööspetsialist Kai Albert 452 5156
5332 7274
kai.albert@saaremaavald.ee Pihtla TK
Arhitekt Piret Miller 452 5042 piret.miller@saaremaavald.ee Tallinna 10
Ehituslubade spetsialist Andres Abna 452 5047 andres.abna@saaremaavald.ee Tallinna 10
Geoinfospetsialist Hannes Rohulaid 452 5097 hannes.rohulaid@saaremaavald.ee Tallinna 10
Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist Üllar Jõgi 452 5147 ullar.jogi@saaremaavald.ee Tallinna 10
Leisi TK
Maakorraldusspetsialist Pille Pukk 452 5085 pille.pukk@saaremaavald.ee Tallinna 10
Planeeringuspetsialist Liina Järveots 514 1686 liina.jarveots@saaremaavald.ee Tallinna 10
Teespetsialist Raivo Kaseorg 452 5134 raivo.kaseorg@saaremaavald.ee Marientali tee 27
Veekasutuse ja -kaitse peaspetsialist Meelis Albert 452 5150 meelis.albert@saaremaavald.ee Tallinna 10
Saaremaa Halduse haldusjuht Silvester Hamann 5353 1946 silvester.hamann@saare.ee Pöide TK

Teated

Pihtla osavallakogu koosolek toimub esmaspäeval, 25.09.2023 algusega kell 16 Pihtla teenuskeskuses. Päevakorras on:
1. Pihtla osavallakogu moodustamise alused pärast 2025. aasta KOV valimisi.
2. Pihtla osavalla tunnustamise kord.
3. Muud küsimused.
Saaremaa vallas asuvate kalmistute info ja kontaktandmed leiab siit.