Pihtla teenuskeskus

Vallamaja, Pihtla küla 94101, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed

Teenuskeskuse
juhataja

Tiit Rettau 452 5154
506 6193
tiit.rettau@saaremaavald.ee
Infospetsialist Piret Mägi 452 5155
5382 2508
piret.magi@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Kai Albert 452 5156
5332 7274
kai.albert@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Vätta seltsimajas

Iga kuu esimesel neljapäeval alates kell 11 Pihtla raamatukogu. Tulge külastama! Kui on kindel raamatusoov, võta ühendust Jannega (pihtla.raamatukogu@saare.ee), kes raamatu kohale toimetab.

Sandla kultuurimajas

3. mail kell 12 Pihtla ja Kihelkonna piirkonna pensionäride ühine kevadpidu. Tantsuks mängivad Sirje ja Rein Kurg. Esinevad Pihtla ja Kaali kooli õpilased. Oodatud on mõlema piirkonna pensionärid koos kaaslastega. Osavõtumaks 8€ tasuda Pihtla inimestel Sandla, Pihtla või Kaali kauplusesse (anda teada ka bussitranspordi soovist).   
Bussigraafik
I Haeska 11.10, Kaali 11,15, Kõljala 11.20, Pihtla-Kõnnu teerist 11.30;
II Suure-Rootsi 11.10, Kailuka 11.15, Ilpla 11.25.
Info: tel 5302 5620.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märtsist 13. maini 2019. Täpsem info: www.saaremaavald.ee/hajaasustuse-programm10.
Kaali raamatukogu on alates 20. märtsist 2019 avatud kolmapäeviti ja reedeti kell 10-18.