Pihtla teenuskeskus

Vallamaja, Pihtla küla 94101, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed

Teenuskeskuse juhataja

Tiit Rettau

452 5154
506 6193
tiit.rettau@saaremaavald.ee

Infospetsialist Piret Mägi

452 5155
5382 2508
piret.magi@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Kai Albert 452 5156
5332 7274
kai.albert@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

 Pihtla, Püha, Sutu, Ilpla, Kuusiku, Räimaste, Kiritu, Sauaru, Püha-Kõnnu külade ühine koosolek külavanema(te) valimiseks toimub 22.märtsil kell 17.00 Pihtlas, kohvikus „Nõges".
 Pihtla osavallakogu koosolek toimub 04.03.2020 kell 15.00 Pihtla teenuskeskuses.
Päevakorras:
1. Arvamuse andmine Saaremaa Vallavolikogu määruse "Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks" eelnõule
2. Pihtla piirkonna teetööde nimekirja ülevaatamine.
3. Muud küsimused

Sandla rahvamajas
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18–21 spordiõhtud. Võimalus mängida koroonat, lauatennist, saalihokit, sulgpalli.

 

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.