Pihtla teenuskeskus

Vallamaja, Pihtla küla 94101, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed

Teenuskeskuse
juhataja

Tiit Rettau 452 5154
506 6193
tiit.rettau@saaremaavald.ee
Infospetsialist Piret Mägi 452 5155
5382 2508
piret.magi@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Kai Albert 452 5156
5332 7274
kai.albert@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Reeküla külavanema valimise üldkoosolek toimub 19. juunil kell 19.30 Jauni talu hoovil.
 Korstnapühkija Pihtla piirkonnas 3., 4., 5. juuli. Info tel. 5066193, 4525154

Vätta jaanipäevapidu

21. juunil kell 19 Traditsiooniline jaanipäeva pidu!
Avatud kohvik, õnneloos, toimuvad spordivõistlused. Vätta Vägilase valimine, lastevõistlused, elav muusika.
___________________________________________________________________